Filmele SF au ajuns şi la noi în oraş, la Primărie!Parcare subterană la Mănăstire

Terminal de transport public intermodal, străzi pietonale, perdele de vegetaţie, de toate ar trebui să avem la Curtea de Argeş peste patru ani

Aproape 40 de milioane de euro costă transformarea urbei într-una de secol 21

Banii ar urma să fie luaţi din fonduri europene şi de la bugetul local

 

Primăria Curtea de Argeş are, de câteva zile, un „Plan de mobilitate urbană durabilă”. Acesta are 12 pagini şi este de fapt o listă de proiecte care, dacă ar fi puse în practică, ar aduce municipiul în secolul 21. Valoarea investiţiilor care trebuie făcute se ridică la 37.557.032 de euro, din care bugetul local ar suporta 8,7 milioane de euro.

Planul de mobilitate urbană durabilă se întinde pe durata a şase ani, în perioada 2014 – 2020, şi cuprinde obiective strategice – Accesibilitate, Eficienţă economică, Siguranţă, Protejarea mediului, Calitatea vieţii.  Din cei şase ani au trecut deja aproape patru, astfel că totul ar trebui făcut în şase ani. Ia citiţi şi vă cruciţi.

 „Modernizare străzi fără transport public”

Un prim obiectiv ar fi „Modernizare străzi fără transport public”, în valoare de 950.000 de euro, și care „va conduce la sporirea capacităţii de circulație și la îmbunătăţirea gradului de confort și siguranţă percepute de utilizatori. Intervențiile vor conține lucrări de amenajare a trotuarelor aferente străzilor în vederea asigurării accesibilitätii și siguranței tuturor categoriilor de utilizatori, inclusiv pentru persoanele cu nevoi speciale, extinderea parcărilor pentru autoturisme, refacerea marcajelor rutiere. În acest pachet sunt propuse următoarele sectoare de infrastructură: str. Cuza Vodă (între Str. Progresului Legătura la Str. Valea laşului), str. Locotenent Pavelescu”.

„Realizare arteră de legătură între Nod Autostrada A1 DN 7C Sud”

Al doilea proiect este „Realizare arteră de legătură între Nod Autostrada A1 DN 7C Sud”, şi are că obiectiv „realizarea infrastructurii rutiere (inclusiv pod peste Râul Argeş, pasaj peste calea feratä Pitești-Curtea de Argeș) care să asigure legătura dintre rețeaua de drumuri naționale din zona Municipiului Curtea de Argeş și Autostrada  A1. Prin realizarea acestei intervenții va crește conexitatea rețelei stradale, cu consecințe în reducerea parcursului vehiculelor şi implicit a consumului de combustibil, a poluării atmosferice și a emisiilor de gaze cu efect de seră. Existența acestui element de infrastructură va permite direcționarea vehiculelor de marfă pe trasee amplasate la periferia zonei urbane, degrevând rețeaua stradală, cu efecte benefice în special în zonele cu densitate ridicată de pietoni (str. 1 Mai, str. Traian, str. Lascăr Catargiu)”.

„Plantarea de arbori cu capacitate mare de retenție a C02”

Planul menţionat are un proiect referitor la „Plantarea de perdele vegetale-verzi (aliniamente de arbori arbuști) de-a lungul principalelor artere rutiere în vederea reducerii emisiilor de C02 a poluärii generate de traficul rutier”, pus în practică prin „Plantarea de arbori cu capacitate mare de retenție a C02, în aliniament cu arterele majore de circulație şi de-a lungul axelor de cartiere cu rol de bariere naturale, în vederea reducerii impactului activităţii de transport asupra mediului(…)Se propune realizarea de perdele verzi pe sectoarele care compun traseele vehiculelor de marfă (str. Rm. Vâlcea, str. Mihai Eminescu, str. Marina, str. Valea Danului, str. Vasile Lupu”.

„Modernizarea transportului în comun prin achiziționare de autobuze electrice”

„Modernizarea transportului în comun prin achiziționare de autobuze electrice”, trecută în Planul de mobilitate, a fost copiată din alte documente de acest gen, pentru că e greu de crezut că administrația locală, și mai ales primarul, nu știu că la Curtea de Argeș transportul public este privat.

Tot în domeniul transportului, autoritătile locale își propun „Realizare terminal de transport public urban/ județean/ interjudeţean”.  „Terminalul de transport public intermodal de schimb între transportul inter / intra județean și cel local va asigura preluarea fluxurilor de călători care sosesc din zonele extraurbane și reîmbarcarea acestora în mijloace de transport ecologice. (…)Terminalul va fi echipat cu săli de aşteptare pentru călători, mobilier, puncte de vânzare a legitimațiilor de călătorie, automate pentru achiziționarea legitimațiilor de călătorie”.

„Realizarea unor trasee pietonale”

„Realizarea unor trasee pietonale” este un alt în proiect în cadrul căruia se propune „Crearea unor trasee dedicate circulației pietonilor care să lege obiectivele principale din Municipiul Curtea de (instituții publice, şcoli, licee, locuri pentru practicarea sporturilor, piețe agroalimentare, centre comerciale, principalele obiective turistice, etc.). Aceste trasee vor fi marcate distinct  vor conține panouri de informare sau indicatoare de orientare către obiectivele principale”.

Mergând mai mult spre zona SF, Planul de mobilitate durabilă prevede „facilitarea accesului utilizatorilor de biciclete către acest mod de transport și agrement prin asigurarea posibilităţii de a închiria biciclete în anumite puncte: în incinta teminalului de transport public, în zona parcărilor supraetajate, în zona centrală, la capetele traseelor pistelor”. Proiectul are componente de infrastructură (stații/ chioșcuri de închiriere, rastele), mijloace de transport (biciclete) şi componente de management, dar și „Amenajare parcare colectivä de tip Park&Ride”. Prin aceasta din urmă  se propune „amenajarea unei parcări de tip Park&Ride la periferia zonei urbane, în proximitatea nodului de conectare a autostrăzii A1 la rețeaua urbană. Acest obiectiv va fi dotat cu sisteme de iluminat precum cu sistem de supraveghere video, cabină de pază, etc.”.

Poate cea mai fantezistă, cel puțin acum, când orașul arată așa cum știm cu toții, propunere de proiect este cea referitoare la „Construire parcări multietajate (subterane și/sau supraterane”. 

„Prin proiect se propune crearea de parcări multietajate (subterane şi/sau supraterane) la periferia zonei centrale, în următoarele locații: str. Meșterul Manole, în proximitatea Mănăstirii (250 locuri), str. 1 Decembrie 1918, în zona Stadionului (400 locuri)”. Partea asta e chiar mai tare decât promisiunile pe care fostul primar Ghigheanu le făcea în campania electorală din 1996. El promitea troleibuze, cu mult depăşite de toată literatura science fiction de mai sus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email