Faceţi cererile pentru ajutorul la încălzire!

În această perioadă, locuitorii din municipiu pot solicita cererile pentru obţinerea subvenţiilor destinate încălzirii locuinţelor pe timp de iarnă. Formularele tip se pot ridica de la Biroul de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei. De aceste subvenţii, vor beneficia persoanele şi familiile cu venituri situate până la 615 lei pe membru de familie.
Acte necesare
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. “Toate rubricile trebuie să fie completate”, precizează Mariana Moise, reprezentantul Biroului de Autoritate Tutelară şi Asistenţă Socială. De asemenea, la dosar se vor anexa şi următoarele documente:
• copie xerox după actele de identitate ale titularului de cerere
• factură de la gaze din luna anterioară depunerii cereri
• adeverinţă de la asociaţia de locatari privind numărul de persoane înscrise (doar penru cei care locuiesc la bloc), iar pentru cei care se încălzesc cu lemne, acte doveditoare  privind veniturile ( cupoane de şomaj, cupoane de pensie, adeverinţă de salariu, burse, alocaţii, e.t.c.)
• cei care nu au niciun venit, au nevoie de o declaraţie la notariat
• ceritificat fiscal, eliberat de AFP care să demostreze că argeşenii nu au o firmă
După ce vor fi completate, cererile însoţite de actele doveditoare se depun la Biroul de Autoritate Tutelară şi Asistenţă Socială până la 15 octombrie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email