Emoţii mari pentru absolvenţii clasei a opta!A început Evaluarea Naţională

Absolvenţii de clasa a VIII- a, de la unităţile de învăţământ din municipiul nostru, au susţinut ieri prima probă din cadrul Evaluării Naţionale, la Limba şi literatura română. De această dată a fost extrasă varianta cu subiecte numărul 10. Din momentul în care au primit foile cu subiecte, elevii au avut la dispoziţie 120 de minute pentru rezolvarea acestora. Potrivit metodologiei, proba scrisă la Limba şi literatura română a cuprins două părţi.
Ce subiecte au primit elevii
Astfel, la prima parte absolvenţii au primit un fragment din opera scriitorului Alexandru Vlahuţă, intitulat „Din durerile lumii”, pe baza căruia au avut de îndeplinit mai multe cerinţe, care ţin de vocabular şi gramatică. Prima dintre acestea a constat în găsirea unor antonime pentru diferite cuvinte, după care elevii au avut de explicat rolul virgulei în secvenţa de text „cu inima plină de dor, de bucurie şi de nerăbdare”. Cea de-a treia cerinţă a constat în transcrierea din text a două cuvinte sau grupuri de cuvinte care se referă la timpul în care se petrece acţiunea. De asemenea, tot în prima parte elevii au avut de menţionat două trăsături ale genului epic prezentate în text, iar apoi au trebuit să prezinte în trei – cinci rânduri semnificaţia unei secvenţe din text. La primul subiect elevilor li s-a mai cerut să redacteze o compunere de 15 – 25 de rânduri în care să evidenţieze trăsăturile unui personaj din fragmentul dat.
La cel de-al doilea subiect cerinţele au avut ca punct de plecare un text de 12 rânduri de pe site-ul www.eucitesc.ro. Acestea au presupus, printre altele, formularea unor enunţuri legate de acest text, menţionarea valorii morfologice a unor cuvinte şi a funcţiei sintactice a altora şi construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii, dintre care una să fie o predicativă introdusă prin adverbul relativ „cum”. La ultima cerinţă a subiectului II, elevii au avut de realizat o compunere de 10 – 15 rânduri în care să prezinte o întâmplare reală sau imaginară petrecută în timpul unui concurs.
Emoţii mari pentru părinţi
Aşa cum se întâmplă în fiecare an, mai mulţi părinţi au decis să fie alături de copii la această probă a examenului. Foarte emoţionaţi, aceştia s-au învoit câteva ore de la serviciu pentru a-i aştepta pe cei mici la ieşirea din sala de examen. „Deşi sunt sigură că o să se descurce bine, pot să spun că am emoţii. Este primul examen important pentru el. Cu notele de aici poate merge la un liceu bun. El a mai participat la olimpiade şcolare şi este obişnuit cu această atmosferă, dar pentru mine este mai greu. Sper să ia o notă mare”, spune mama unui elev.
Aproape de ora 11:00 au început să părăsească sălile de examen primii elevi. Nici nu apucau să iasă bine din şcoală şi erau imediat asaltaţi de întrebările părinţilor. „Cum a fost? Ai ştiut tot? Te-ai descurcat? Cât crezi că iei?”, erau doar câteva dintre întrebările părinţilor. La rândul lor elevii încercau să le răspundă, deşi le era foarte greu.
Evaluarea lucrărilor se va face cu respectarea strictă a baremului unic de evaluare şi de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1 – 100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte şi complete şi 10 puncte din oficiu. După evaluare, fiecare profesor stabileşte nota prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de fiecare elev, fără rotunjire şi o trece pe lucrare. În cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculează şi se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. Această notă este cea care se va lua în calcul pentru media de admitere în clasa a IX-a.
Următoarea probă din cadrul Evaluării naţionale, cea la Matematică, se va desfăşura, joi 27 iunie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email