Elevii vor fi evaluaţi din doi în doi ani potrivit noii legi a educaţiei

Din examen în examen. Asta îi aşteaptă pe copii dacă proiectul legii educaţie, care a fost asumat de Guevrn va intra în vigoare. Astfel, la finalul clasei pregătitoare, cadrul didactic responsabil întomeşte, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, un raport de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare.La finalul clasei a II-a, fiecare şcoală, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, organizează şi realizează evaluarea competenţelor fundamentale: scris-citit şi matematică. Rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate se comunică părinţilor şi elevilor şi constituie documente din portofoliul educaţional al elevului.
La finalul clasei a IV-a, se realizează, prin eşantionare, o evaluare la nivel naţional a competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar, după modelul testărilor internaţionale, pentru diagnoza sistemului de învăţământ la nivel primar.
La finalul clasei a VI-a, toate şcolile, organizează şi realizează evaluarea elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe. Proba de limbă şi comunicare va cuprinde limba română şi limba modernă I, iar pentru elevii din clasele cu predare în limbile minorităţilor, şi limba maternă. Rezultatele evaluărilor sunt utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor şi pentru preorientarea şcolară către un anumit tip de liceu. La finalul clasei a IX-a, va avea loc o evaluare naţională obligatorie a tuturor elevilor. Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor internaţionale. Ultimul examen, va fi bacalaureatul, care se va modifica şi el din anul 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email