Elevii din Curtea de Argeş se pregătesc pentru admiterea la liceu


În această perioadă, elevii claselor a VIII-a de la şcolile generale din municipiul Curtea de Argeş se pregătesc pentru admiterea la liceu. De această dată, admiterea se va face computerizat, în funcţie de opţiunea elevilor, pentru liceul în care doresc să studieze. Pentru prima dată în acest an, media la admiterea în liceu va cuprinde şi rezultatele la tezele unice susţinute în clasa a VII-a. Termenul limită până la care poate fi efectuată prima etapă a repartizării computerizate în învăţământul liceal este 3 iulie 2009. Vă prezentăm mai jos calendarul admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2009-2010:

n 17 iunie – anunţarea ierarhiei la nivel judeţean a absolvenţilor clasei a VIII- a

Probele de aptitudini:
n 16-18 iunie – desfăşurarea probelor de aptitudini
n 19 iunie – afişarea rezultatelor la probele de aptitudini, depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini
n 20 iunie – afişarea rezultatelor finale; transmiterea către comisia de admitere judeţeană a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini
n 22 iunie – ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini. Transmiterea către Centrul Naţional de Evaluare  a listei candidaţilor declaraţi admişi.

 Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă:
n 16-18 iunie – desfăşurarea probelor de limbă modernă sau maternă
n 19 iunie – afişarea rezultatelor; depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
n 20 iunie – afişarea rezultatelor finale
n 22 iunie – ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele   
n 23 iunie – depunerea anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite
n 25 iunie – Transmiterea către Centrul Naţional de Evaluare  a listei candidaţilor declaraţi admişi.

Prima etapă de admitere în învăţământul liceal şi profesional de stat, pentru candidaţii care nu împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 13 septembrie 2009 inclusiv:
n 18-25 iunie – completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII- a şi de către părinţii acestora. Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII- a proveniţi din alte judeţe
n 19-27 iunie – verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator
n 29 iunie – termenul limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere judeţean precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată
n 30 iunie – transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene la Centru Naţional de Admitere
n 1 iulie – verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere
n 2 iulie – corectarea erorilor
n 3 iulie – repartizarea computerizată în învăţământul liceal şi profesional de stat a absolvenţilor clase a VIII- a care nu împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 13 septembrie inclusiv
n 4 iulie – afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective precum şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal şi profesional
n 6 iulie – afişarea de către fiecare unitatea de învăţământ liceal şi profesional a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal şi profesional de stat, pentru candidaţii care nu împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 13 septembrie 2009 inclusiv:
n 6-10 iulie – completare fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la   prima repartizare, dar şi de către elevii nerepartizaţi după prima etapă a admiterii
n 7-11 iulie – introducerea datelor în calculator , verificarea fişelor listate şi corectarea erorilor
n 12 iulie – transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean şi la Centrul Naţional de Admitere
n 13 iulie – repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii
n 14 iulie – afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii  proveniţi din şcolile respective , repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile  neocupate
n 6 – 16 iulie – depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost  repartizaţi
n 17 iulie – transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal şi profesional de stat                                                                            a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii
n 21-23 iulie – rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană a situaţiilor special ivite după cele două etape de repartizare computerizată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email