Electroargeş a avut profit de aproape 3 milioane de euro

Ieri, pe site-ul SC Electroargeş au fost publicate rezultatele financiare finale pentru anul trecut. Acestea arată că firma a mers bine mai ales datorită, sau numai datorită relaţiei cu firma germană Kärcher. Iată sinteza celor mai importante date raportate de Electroargeş.
Profitul net pe anul 2013 este în sumă de 12.052.296 lei, societatea realizând în perioada 01.01 – 31.12.2013 o cifră de afaceri de 160.814.049 lei, faţă de 138.116.297 lei în 2012, în creştere faţă de aceeaşi perioada a anului precedent cu 22.697.753 lei respectiv cu 16,43%. Ponderea în volumul cifrei de afaceri o deţin veniturile din vânzarea aspiratoarelor cu 158.459.918 le, respectiv 98,54% faţă de 135.616.881 lei respectiv 98,19% din anul precedent . Se constată o creştere a cifrei de afaceri cu 16,43 % în timp ce rezultatul din exploatare a crescut cu 18,56% datorită faptului că societatea a înregistrat venituri din vânzarea imobilizărilor corporale care nu sunt cuprinse în cifra de afaceri .
Veniturile din exploatare au fost de 161.707.487 lei faţă de 138.575.135 lei din anul precedent, în creştere faţă de realizările anului 2012 cu 23.132.352 lei respectiv cu 16,69%. Cheltuielile din exploatare realizate au însumat 150.030.510 lei faţă de 126.539.273 lei din anul precedent în creştere faţă de aceeaşi perioada a anului precedent cu 23.491.237 lei respectiv cu 18,56%.
Profitul brut din exploatare a fost mărit cu profitul din activitatea financiară de 2.483.367 lei, rezultând în final un profit brut de 14.160.344 lei şi un profit net de 12.052.296 lei, în scădere faţă de aceeaşi perioadă din 2012 cu 1.093.596 lei (8,32%).
Mai sunt doar 509 salariaţi
În anii ’90, la Elcectroargeş lucrau aproximativ 1000 de angajaţi, iar acum mai sunt 509, din care 493 persoane angajate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Din totalul  personalului 227 sunt femei şi 282 bărbaţi. 446 sunt muncitori, din care muncitori direcţi – 354, muncitori indirecţi – 92.
330  de angajaţi ai Electroargeş sunt membri de sindicat iar 179 nu, ceea ce duce la un grad de sindicalizare astfel – nesindicalişti 35.17%, sindicalişti 64.83% Marea majoritate a problemelor legate de jurisdicţia muncii au fost rezolvate amiabil, afirmă conducerea firmei.
Important de menţionat este că peste 96% din cifra de afaceri a SC Eelctroargeş o reprezintă colaborarea în producţie cu firma Kärcher.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email