Economie de 30% la facturile Primăriei pentru energia electrică

Ca urmare a implementării unui proiect în valoare de 10,25 milioane de lei, facturile cu energia electrică ale Municipalităţii vor scădea cu 30%, spune primarul Constantin Panţurescu.

Consiliul Local a aprobat proiectul „Eficienţă energetică prin implementarea sistemului de gestionare inteligentă a iluminatului public în Municipiul Curtea de Argeş” în vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020 şi valoarea totală a acestuia în cuantum de 10.262.921,12 lei (inclusiv TVA), din care: – Valoarea eligibilă: 10.253.401,12 lei (inclusiv TVA); – Valoarea neeligibilă: 9.520,00 lei (inclusiv TVA). De asemenea, a fost aprobată contribuția proprie în proiect de 214.588,02 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă, în cuantum de 205.068,02 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului . Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, pentru implementarea acestuia în condiții optime, se vor asigura din bugetul local. În plus, se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email