După finalizarea lucrărilor de restaurare a Palatului Episcopal, în decembrie, 306.006 de turişti vor vizita ansamblul Mănăstirii Argeșului

La Mănăstirea Curtea de Argeş este în plin proces de implementare un proiect în valoare de cinci milioane de euro, fonduri europene şi contribuţia Arhiepiscopiei de 2%. „Lucrările trebuie să fie gata în decembrie şi aşa va fi. Sunt în grafic, fără întârzieri”, ne-a spus arhimandritul Caliopie Ichim, stareţul Mănăstirii.

Proiectul se numeşte „Restaurarea Palatului Episcopal de la Curtea de Argeș” şi este finanţat prin, Program Operațional Regional 2014-2020. Acesta presupune restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a ansamblului Palatului Episcopal de la Curtea de Argeș, a clădirilor anexă, a bisericii de lemn „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, a zidului de incintă, a rețelelor exterioare și construirea unui punct de informare.

Perioada de implementare a proiectului este de 39 de luni de la data semnării contractului de finanțare,  7 decembrie 2017.

Valoarea totală a proiectului este de 21.910.156,11 lei, din care 18.251.160,03 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR și 3.220.792,95 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul de stat.

Obiectiv – impulsionarea dezvoltării municipiului Curtea de Argeș și a județului Argeș

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă impulsionarea dezvoltării municipiului Curtea de Argeș și a județului Argeș, cu accent pe creșterea importanței turismului cultural, un factor esențial în dezvoltarea economică a zonei de implementare a proiectului, respectând în același timp principiile dezvoltării durabile și protecției mediului, prin activități de conservare, restaurare și menținere a patrimoniului cultural și al culturii tradiționale românești.

Concret, în cadrul proiectului se vor face mai multe lucrări – consolidarea, restaurarea a cinci monumente istorice: Palatul Episcopal; Paraclis; Clădiri anexă; Biserica de lemn ,,Intrarea în biserică” strămutată din satul Palanga, com. Amărăști, jud. Vâlcea și Zidul de incintă, părți componente ale ansamblului Mănăstirii Argeșului, completate de reamenajarea funcțională a două dintre cele cinci monumente istorice supuse consolidării și restaurării, și anume: Palatul Episcopal și Clădiri anexă, în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric și în deplină concordanță cu viața comunitară și religioasă și de construirea unui punct de informare turistic.

Rezultatele aşteptate sunt creșterea numărului de obiective de patrimoniu cultural consolidate și restaurate, astfel prin proiect vor fi consolidate și restaurate 5 obiective de patrimoniu cultural (monumente istorice) ce fac parte din ansamblul Mănăstirii Argeșului; creșterea numărului de vizitatori, respectiv creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural care beneficiază de sprijin, astfel la finalizarea perioadei de monitorizare se estimează că numărul de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu cultural consolidat și restaurat – ansamblul Mănăstirii Argeșului va fi de 306.006 de vizitatori.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email