Două milioane de oameni au trecut anul trecut prin Curtea de Argeş

Managerul Muzeului Municipal  Curteade Argeş a făcut public raportul de activitate pentru perioada 01.08.2018- 31.12.2018. Conform acestuia, „Muzeul Municipal Curtea de Argeș și-a desfășurat activitatea într-un mediu impropriu activităților culturale, mediu generalizat în țara noastră și care izvorăște pe de o parte din dezagregarea sistemului de învățământ dar și pauperizării accentuate a populației. Anul 2019 a fost un an special, în care presiunea asupra instituțiilor de cultură s-a accentuat comparativ cu anii anteriori. Bugetul acordat inițial a fost doar pentru 9 luni de funcționare și abia în urma unor rectificări bugetare din ultimul trimestru am reușit să încheiem anul în condiții relativ normale”.

Faptul că Muzeul este încă insuficient cunoscut în ciuda „eforturilor masive” de promovare din ultimii șase ani,  „tăierea brutală a subvenției în anul 2019”  și nesiguranța bugetară, sunt doar două dintre punctele slabe ale activităţii instituţiei, potrivit mnagerului. Printre oportunităţile identificate se numără şi faptul că două milioane de oameni trec anual prin Curtea de Argeş, dar şi declararea Municipiului Curtea de Argeș ca Oraș Regal şi interesul unei părți a populației pentru istoria medievală a României și a Casei Regale.

Trecerea Ansamblului Feudal Curtea Domnească în Administrarea Episcopiei Argeșului și Muscelului, realizată pe 7 martie 2017 şi dezinteresul față de cultură a unor importante segmente ale populației  în special a celor tineri sunt considerate ameninţări de către conducerea Muzeului Municipal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email