Domnilor consilieri, intraţi în legalitate măcar acum, la final de mandat!

Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Curtea de Argeş, „orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special şi sunt transmise primarului pentru a fi repartizate compartimentelor de specialitate pentru a fi analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare. Semestrial, în şedinţă ordinară, consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor. Semestrial, în şedinţele ordinare din lunile ianuarie şi iulie, personalul aparatului permanent  şi serviciile subordonate consiliului local vor prezenta rapoarte de activitate. De asemenea, consiliul poate solicita rapoarte de activitate compartimentelor de execuţie din cadrul primăriei, care le vor prezenta în şedinţa imediat următoare, dar nu mai des de două ori pe an.  Comisiile de specialitate vor organiza cel puţin trimestrial primirea în audienţă a cetăţenilor, conform unui grafic afişat la avizier”. Acest Regulament a fost însuşit de consilieri şi votat în unanimitate, numai că nu este respectat.

Fiecare consilier e obligat să prezinte un raport anual de activitate

Nu doar prevederile de mai sus sunt literă moartă poentru aleşii locali de la Curtea de Argeş. La articolul 90, se prevede că „aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.  Fiecare consilier, precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului”. Singurele rapoarte de activitate au fost făcute, pe perioade scurte de timp, de consilierii care au plecat şi unul singur din cei rămaşi, dar acesta din urmă nu prea a avut ce scrie şi a bătut câmpii pe zeci de pagini. Este vorba despre Ion Şerban, fireşte.

Ce am putea afla

Sigur, e în interesul cetăţenilor să afle cu ce s-au ocupat aleşii în ultimii patru ani. Aşa ar afla despre intervenţiile unuia ca Primăria să-i rezolve problemele strict de pe strada lui, despre luările de cuvânt ale altuia referitoare la un impozit care a crescut la nivel de ţară dar care îl arde pe el personal în mod deosebit pentru că are mai multe terenuri, despre intervenţia unui ales care, prieten şi colaborator al unui mare om de afaceri face lobby, ca să nu spunem direct trafic de influenţă pentru a trece un proiect de hotărâre care îl proveşte direct şi personal pe amicul lui, etc. Cam astea ar fi intervenţiile despre care aleşii locali, unii dintre ei, dar mulţi, ar trebui să scrie în rapoartele de activitate. Nu au niciun interes ei să e scrie, doar cetăţenii sunt interesaţi să afle. Ca să ştie ce să facă la alegerile care au loc peste trei luni.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email