Domeniul public al municipiului, mai bogat cu peste un milion de euro

La sfârşitul anului trecut, domeniul public al municipiului Curtea de Argeş s-a îmbogăţit cu obiective a căror valoare este de 5.795.804 lei. Este vorba despre unele lucrări care au fost definitivate şi recepţionate în perioada 2010 – 2012, şi anume reţele de apă noi şi extinderi ale reţelelor existente, locuri de joacă, canalizări menajere noi şi reabilitarea celor vechi, lucrările aferente proiectului „Modernizare infrastructură pentru turism pe străzile Cuza Vodă, Albeşti, Progresului”, staţie de pompare reţea apă pe strada Râmnicu Vâlcea, reţele electrice şi de gaze pentru sala de sport municipală, hidranţi stradali. Toate aceste bunuri au fost încadrate în domeniul public de interes local. (I.I.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email