Doctorul Dăneţ nu mai poate fi şef de secţie, sau doctoriţa Dăneţ nu mai poate fi manager

Printr-o reglementare legală adoptată săptămâna trecută au fost extinse incompatibilitățile pentru managerii de spitale şi pentru ceilalţi membri ai comitetului director (director medical, director financiar-contabil). Astfel, aceste funcții devin incompatibile cu cele de conducere, administrare şi control la nivelul partidelor politice sau al societăţilor comerciale.

De asemenea, „este extins conflictul de interese pentru persoanele din conducerea spitalelor şi cu deţinerea de către soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai managerului, a funcţiei de membru în comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere, inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care persoana în cauză exercită funcţia de manager”.

La Curtea de Argeş, managerul Spitalului este dr. Ionela Dăneţ, iar soţul ei, dr. Ion Dăneţ, este şef la Chirurgie. Potrivit noilor reglementări, dr. Ion Dăneţ trebuie să renunţe la funcţia de şef de secţie, sau dr. Ionela Dăneţ să nu mai fie manager.

Pentru șefii de secții vor fi organizate concursuri, deoarece „aceasta reprezintă metoda cea mai obiectivă şi transparentă pentru desemnarea celei mai potrivite persoane pentru ocuparea acestor funcţii”.

 

Potrivit actului normativ, condițiile de exercitare a activităților de manager vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătății și prin contractul de management.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email