Dobânzile şi penalităţile datorate bugetului local la 31 martie 2020, anulate

Condiţia este plata obligaţiilor principale

Consiliul Local a decis joi instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea Procedurii de anulare  a accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Curtea de Argeş.

Care sunt avantajele

„Valoarea creanţelor bugetare restante la 31 martie 2020 este foarte mare. Avem în evidenţă multe firme aflate în procedură de insolvenţă sau faliment cu un volum mare de creanţe  bugetare la care organul fiscal nu mai are competenţă de recuperare. Considerăm că prin anularea accesoriilor vom veni în sprijinul societăţilor care nu se află încă în într-o procedură de insolvenţă dar au dificultăţi financiare privind achitarea impozitelor şi taxelor locale, evitând astfel intrarea acestora în insolvenţă sau faliment şi implicit imposibilitaea de a mai recupera sumele restante. În ceea ce priveşte persoanele fizice, acestea înregistrează restanţe la principalele categorii de impozite şi taxe locale, chirii, concesiuni, amenzi contravenţionale. Rata de încasare a obligaţiilor restante prin aplicarea măsurilor de executare silită este mică şi considerăm că prin aplicarea procedurii de anulare a accesoriilor există posibilitatea conformării benevole a contribuabililor şi încasarea unor restanţe care în altă situaţie nu ar fi posibil”, spune directorul economic al Primăriei, Gheorghe Florescu. El a precizat că o astfel de decizie a fost luată şi anul trecut, iar urmările au fost bune –la buget s-au adunat mai mulţi bani.

Cine beneficiază

Procedura de anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Curtea de Argeş se aplică debitorilor persoane juridice şi fizice sau entităţi fără personalitate juridică care la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligaţii bugetare principale restante – obligaţii bugetare inclusiv amenzi contravenţionale pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la 31 martie, inclusiv; diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la 31 martie; alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie, inclusiv.

Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la 31 martie obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, obligaţiile bugetare stabilite prin acte administrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii la 31 martie. Pentru acestea din urmă debitorii pot renunţa la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobânzilor, penalităţilor şi tuturor accesoriilor. În acest caz debitorii trebuie să depună o cerere de renunţare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la 15 decembrie 2020 inclusiv.

Cum se procedează

Accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului local, restante la 31 martie 2020, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii – toate obligaţiile bugetare principale, inlcusiv amenzile contravenţionale restante la 31 martie, administrate de Primărie, se sting prin plată sau orice modalitate prevăzută de lege până la 15 decembrie 2020, sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale şi accesoriile aferente precum şi amenzile contravenţionale adminístrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2020 şi 15 decembrie 2020 până la data depunerii cererii  de anulare a accesoriilor. De asemenea, debitorul trebuie să aibă depuse toate declaraţiile fiscale până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Cererea trebuie depusă după îndeplinrea condiţiilor de mai sus dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email