Ministerul Transporturilor răspunde unei petiţii după trei luni, şi zice că DN73C va fi reparat „în limita fondurilor alocate”

Cetăţenii pot să afle, în baza  Legea 544 privind liberul acces la informaţii de interes public, orice informaţie de la orice instituţie. Articolul 1 al acestei Legi prevede clar – „Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public (…) constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României”, iar  prin autoritate sau instituţie publică se înţelege  „orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, (…), aflată sub autoritatea sau, după caz, în coordonarea ori în subordinea unei autorităţi publice centrale sau locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar, precum şi orice operator sau operator regional, astfel cum aceştia sunt definiţi în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată(…).

„Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public”, iar „autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal  (…) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile”, mai prevede Legea menţionată. În realitate, lucrurile se întâmplă cu totul altfel.

O problemă veche

Iulia Georgescu, din Curtea de Argeş, un cetăţean cu spirit civic, implicat în multe proiecte care vizează salvarea unor monumente locale de interes naţional, a trimis pe 13 decembrie o solicitare de informaţii către Ministerul Transporturilor, Minister care, de altfel,  a creat o adresă de mail special pentru sesizări – cerere544@mt.ro. Cum nu a primit niciun răspuns, pe 21 februarie a mai trimis un mail în care întreba despre răspunsul la solicitare, iar pe 4 aprilie a venit şi răspunsul, deci la trei luni de la solicitare, în condiţiile în care Legea prevede clar 10 zile sau maxim 30, în anumite condiţii. Asta este prima încălcare a Legii 544 de către Ministerul Transporturilor.

Problema sesizată de Iulia Georgescu este cea despre care ziarul nostru a scris săptămâna trecută, starea deplorabilă a DN73C, Câmpulung  – Curtea de Argeş – Râmnicu Vâlcea. „Vă rog să îmi comunicați când se vor efectua reparațiile la DN73C Câmpulung-Curtea de Argeș-Râmnicu Vâlcea. Situația este gravă și va atrage răspunderea CNAIR (Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – n.a.) și Ministerului Transporturilor în caz de accidente. Iar lucrurile par a se agrava în loc să se soluționeze. Este nevoie de reparații pentru a evita accidentele.

Primul segment din acest drum are foarte multe porțiuni pe care se conduce cu greu din cauza gropilor, denivelărilor, lipsei marcajelor centrale și laterale, lipsei indicatoarelor. Înainte cu aproximativ 5 km de Municipiul Câmpulung drumul este rupt de peste 5 ani, se circulă pe o bandă, alternativ.

De asemenea, porțiunea Curtea de Argeș-Rm. Vâlcea are numeroase probleme similare, tot din lipsă de marcaje, indicatoare, denivelări și din cauza unei rupturi mari cu restricții de tonaj în localitatea Piatra. Din păcate, aceste restricții nu se aplică și nu se  sancționează încălcarea lor. Atunci când traficul are probleme pe DN 7 Pitești-Rm. Vâlcea, toate vehiculele se mută pe segmentul menționat, inclusiv TIR-urile care depășesc gabaritul maxim. De ce s-au pus indicatoarele dacă nu se sancționează acești conducători?”, îi întreabă Iulia Georgescu pe şefii din Ministerul Transporturilor .  

Răspuns evazis şi tardiv

După trei luni, oficialii din CNAIR au răspuns. „Pentruanul 2017, pentru DN73C, pe sectoarele cuprinse între km 0+000 (Schitu Goleşti) km 37+500(CurteadeArgeş)(km46+000(CurteadeArgeş),km61+434(PiatraCiofrângeni), în funcţie de bugetul alocat programului de întreţinere, s-au executat lucrări de întreţinere curentădereparaţiiasfaltice şi  plombărigropipeîmbrăcăminteadeciment.

În anul2018,dupafinalizareaprocedurilorde licitaţiepentrulucrărilede  întreţinereperiodică, se vor executa, în limita fondurilor alocate, covoare asfaltice şi tratamente bituminoase pentru drumurile menţionate anterior. Precizăm că, în cazul lucrărilor de întreţinere curentă, sunt demarate proceduri de achiziţii publice (licitaţii) pentru întreţinere parte carosabilă şi estetică rutieră”. În afară de faptul că au răspuns cu o întârziere de trei luni, cei de la CNAIR nici măcar nu spun ceva concret, iar licitaţiile despre care vorbesc nu sunt pe niciun site de specialitate.  A doua abatere.

Aşadar, DN73C nu va fi reparat nici anul acesta total, aşa cum are mare nevoie. După cum v-am informat în ultimul număr al ziarului nostru, aceasta cale rutieră, dată în folosinţă în anul 1986, nu a beneficiat  în ultimii ani decât de reparaţii izolate  ale  covorului asfaltic, pe suprafeţe  nesemnificative, motiv  pentru  care este considerat de către participanţii la trafic drept unul dintre cele mai proaste drumuri naţionale din România. Lucrurile rămân la fel şi în viitorul apropiat. Argeşenii şi puţinii turişti care se încumetă să meargă de la Câmpulung spre Râmnicu Vâlcea trecând prin Curtea de Argeş îşi pot strica liniştiţi maşinile în gropile de pe şoseaua supranumită „Drumul celor trei capitale – Târgovişte, Câmpulung, Curtea de Argeş”. Poate la Târgovişte drumurile să fie mai bune, căci în Argeş sunt cele mai proaste din ţară şi, după cum merg lucrurile, aşa vor rămâne.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email