Directorul Spitalului a fost schimbat!

Viorel Popescu, consilier local PSD  şi până de curând şef al Biroului de Managementul Calităţii, este de săptămâna trecută manager interimar la Spital. El a semnat deja în această calitate mai multe documente, printre care şi anunţul pentru selecţia dosarelor privind ocuparea unor posturi vacante.

Se vorbeşte de mai multă vreme că noua administraţie locală vrea să-l recompenseze pe soldatul cuminte al PSD cu funcţia de manager al Spitalului, iar acesta pare să fie primul pas. Ar putea apărea însă o problemă, incompatibilitatea între calitatea de manager şi cea de ales local.

E incompatibilitate sau nu e

Art. 178 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 95/2006 prevede anumite incompatibilităţi pentru funcţia de manager şi anume se prevede că funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar – artistică.

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) există un caz similar – Dumitru Secăşan, manager al Spitalului Județean de Urgență Reșița, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 30 octombrie 2009 – 12 august  2014, întrucât a deținut, simultan cu funcția de manager, și calitatea de consilier local în cadrul Consiliului Local. 

Mai mult decât atât, Legea 215/2001, art. 46 interzice consilierilor locali să ia parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor în care au un interes patrimonial faţă de problema supusă dezbaterii. Interesul poate fi personal sau prin soţie/soţ, afini sau rude de până la gradul al patrulea inclusiv. Hotărârile adoptate prin încălcarea acestei prevederi sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ, iar acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată. Consilierii trebuie să anunţe la începutul ședinţei un potenţial conflict. Asta este una din prevederi care este încălcată des la Curtea de Argeş. Apoi.

Conform Legii 161/2003, articolul 90, consilierii locali care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.

Patru medici noi

De săptămâna trecută, la Spitalul Curtea de Argeş şucrează patru medici noi – medic de medicină generală –Biroul Managementul Calităţii Serviciilor Medicale – dr. Maria Folea Grigore, medic specialist gastroenterolog   – Cabinet Gastroenterologie Ambulatoriu de Specialitate – dr. Al Agbari Kheri Mohamed Mahboub, medic Pediatru—Sectia Pediatrie – dr. Oana Mădălina Potcoava, medic Specialist Medicină Internă—Secţia Medicină Internă – dr. Andrei Remus  Stoica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email