Directorul Bolovan mai are 90 de zile de stat în funcţie

Marţi după amiază a avut loc Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) Aquaterm, după cum v-a informat ziarul nostru. AGA este reprezentată de Consiliul Local şi a fost convocată pentru marţi, la finalul şedinţei ordinare a lunii martie a Consiliului Local. Iniţial, pe ordinea de zi a Adunării Generale erau trecute doar două puncte – aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi încheiate la 31 decembrie 2012 şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013. Apoi, la „sugestia” primarului Nicolae Diaconu, au fost adăugate şi alte puncte extrem de importante pentru viitorul societăţii – prelungirea mandatului administratorului pe o perioadă de patru ani, precum şi hotărârea de constituire în maxim 90 de zile a Consiliului de Administraţie (CA) format din 5 -9 membri.
Dacă la bilanţ şi la buget nu au fost discuţii prea mari, acţionarii aprobând datele prezentate de conducerea Aquaterm, la decizia referitoare la înfiinţarea CA consilierii locali au dezbătut componenţa acestuia, dar deocamdată pur teoretic.
Cine face parte din Consiliul de Administraţie
Potrivit Ordonanţei de Guvern nr. 109, OUG care se aplică întreprinderilor publice, respectiv „companiilor şi societăţilor naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul”,  „membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor.(2) Candidaţii propuşi de consiliul de administraţie sunt selectaţi/evaluaţi în prealabil şi recomandaţi de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administraţie. Prin decizie a consiliului de administraţie se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condiţiile legii”.
Ordonanţa reglementează şi numirea directorului general, Consiliul de Administraţie fiind cel care stabileşte criteriile de selecţie, respectând anumite principii. În CA vor fi cooptaţi specialişti în domeniu şi vor fi remuneraţi, consilierii locali neavând dreptul să fie membri ai CA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email