Direcţia de Asistență Socială face angajări

Direcţia de Asistență Socială Curtea de Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează: educator puericultor în cadrul Centrului Creșă Posada; îngrijitor în cadrul Centrului pentru recreere pensionari.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: pentru educator puericultor una din formele următoare de studii: studii medii în domeniul pedagogic cu una din specializările: educator puericultor/educator/educator – învățător/învățător-educator; studii medii + specializare în ocupația de educator puericultor obținută prin absolvirea unor cursuri autorizate de Ministerul Educației Naționale; studii postliceale absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire – profilul pedagogic, cu una din specializările: educator puericultor/ educator/educator – învățător/învățător- educator; studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul din următoarele domenii: științe ale educației, psihologic sau filologie, cu dovada parcurgerii unui program de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale – minimum 6 luni.

Pentru îngrijitor: studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă – minimum 6 luni.

22 octombrie 2020, ora 16.00, este data până la care se depun dosarele de concurs, pe 2 noiembrie 2020, la ora 11.00, are loc proba scrisă, iar pe 5 noiembrie 2020, la ora 11.00, este programat interviul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email