Direcţia de Asistenţă Socială Curtea de Argeş, „Sprijin pentru persoanele vunerabile în contextul epidemiei COVID-19

În data de 17.07.2020 Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a încheiat Acordul de Sprijin  cu nr.136/17.07.2020 , cu Direcţia de Asistenţă Socială Curtea de Argeş în vederea desfăşurării Proiectului  „Sprijin pentru persoanele vunerabile în contextul epidemiei COVID-19”, proiect care vizează creşterea calităţii vieţii şi combaterea situaţiilor de risc şi excluziune socială pentru 600 de persoane vârstnice din Municipiul Curtea de Argeş (vârsta minimă de 65 de ani) ţi persoane cu dizabilităţi (vârsta minimî de 16 ani), în contextul pandemiei COVID -19.

1.2. Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul specific 1: Creșterea calității vieții și combaterea situațiilor de risc și excluziune socială pentru minim 100.000 la nivel de ţară, persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, în contextul pandemiei COVID19.

Obiectivul specific 2: Creșterea capacității a minim 1000 de autorități publice de a răspunde nevoilor persoanelor vulnerabile în contextul epidemiei COVID-19.

Grupul țintă de specialiști  din Municipiul Curtea de Arges, va fi format din 6 specialişti

(5 asistenți sociali și asistent medical comunitar) care vor implementa activitatea 1 a proiectului, respectiv Furnizarea de sprijin persoanelor vârstnice și persoanelor cu dizabilități.

În cadrul acestui proiect, sunt considerate persoane vârstnice acele persoane care au vârsta de 65 de ani și peste.

Sunt eligibile cu prioritate persoanele vârstnice care se află într-una dintre următoarele situații:

-Locuiesc singure sau doar cu persoane în vârstă de 65 de ani și peste;

-Nu au aparținători sau sprijin familial în imediata apropiere;

-Aflate în situații de risc și vulnerabilitate;

-Sunt izolate la domiciliu sau cu restricții și dificultăți de deplasare;

-Care au ales să se auto-izoleze;

-Care sunt afectate de limitarea vizitelor altor persoane care aveau grijă de ele;

-Aflate în situații de risc de excluziune socială;

-Care nu își permit achiziționarea de materiale de protecție și dezinfectate în contextul epidemiei COVID-19;

-Se află în relații conflictuale sau problematice cu familia (violență în familie, risc de abuz sau neglijare etc.);

Alte situații apreciate de specialiștii care implementeaza măsurile de sprijn ca expunând aceste persoane la riscuri suplimentare în contextul pandemiei COVID 19.

De asemenea, sunt  considerate persoane cu dizabilități acele persoane care sunt încadrate în grad de handicap conform legii și dețin un certificat doveditor în acest sens, indiferent de gradul de handicap.

Sunt eligibile cu prioritate persoanele cu dizabilități care se află într-una dintre următoarele situații:

-Locuiesc singure sau doar cu persoane în vârstă de 65 de ani și peste;

-Nu au aparținători sau sprijin familial în imediata apropiere;

-Se află în relații conflictuale sau problematice cu familia (violență în familie, risc de abuz sau neglijare etc.)

Alte situații apreciate de specialiștii care implementeaza măsurile de sprijn ca expunând aceste persoane la riscuri suplimentare în contextul pandemiei COVID 19.

Astfel, in Municipiul Curtea de Arges, 600 persoane care fac parte din categoriile mentionate anterior vor beneficia de serviciile oferite in cadrul proiectului.

Servicii oferite in cadrul proiectului pentru persoanele vârstnice şi persoanele cu dizabilităţi:

Servicii de consiliere/informare cu privire la riscul de infectare. Acest tip de serviciu urmăreşte o informare corecăa a persoanelor vulnerabile în contextul epidemiei COVID-19 şi identificarea de resurse comunitare prin care se poate asigura protecţia sanitară şi asigurarea nevoilor de bază ale acestora .

Acordarea a 6 pachete de igienă și de protecție sanitară – servicii care contribuie în mod direct la protejarea persoanelor vulnerabile din grupul țintă și menținerea unei igiene corespunzătoare. Aceste intervenții directe se vor face în funcție de evaluarea din teren a nevoilor.

Redirecționarea cazului. Dacă AS/ AMC identifică o nevoie urgentă a beneficiarului care excede capacitatea lui sau a proiectului atunci acesta va redirecționa cazul către o instituție care are pârghiile necesare pentru a interveni.

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email