Direcția de Asistență Socială Curtea de Argeș continuă monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate

Direcția de Asistență Socială Curtea de Arges (D.A.S) continuă, în perioada următoare, acțiunea de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, conform H.G. nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de  monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi serviciile de care aceştia pot beneficia.  Deplasarea pe teren se face în baza listelor trimise de unitățile școlare. Conform legislaţiei în vigoare, Direcţia de Asistență Socială are obligația de a  solicita școlilor, în ultimul trimestru al fiecărui an, informații cu privire la copiii cu un singur părinte plecat în străinătate, cu ambii părinți plecați în străinătate, cu părintele unic susținător plecat în străinătate, precum și informații privind copiii reveniți în țară după o experiență de migrație de cel puțin 12 luni. 

În cel mult 15 zile de la solicitare, școlile trebuie să trimită serviciului public de asistență socială listele nominale cu toți copiii aflați în aceste situații. D.A.S. va verifica dacă părintele plecat în străinătate a desemnat o persoană eligibilă pentru îngrijirea copilului. Pentru a fi eligibilă, o persoană trebuie să fie majoră, să facă parte din familia extinsă și să îndeplinească toate condițiile materiale și morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil. De asemenea, în primele 6 luni de la nominalizarea persoanei, reprezentanţii D.A.S.. vor vizita o dată la două luni domiciliul persoanelor desemnate, pentru informarea și consilierea acestora privind răspunderea ce le revine în creșterea și îngrijirea copilului, ulterior, vizitele vor fi realizate semestrial. Totodată, se va urmări randamentul școlar al copilului și, în cazul randamentului şcolar scăzut al acestuia, îl va informa în scris pe învățător sau pe diriginte.

La rândul său, învățătorul sau dirigintele este obligat să ceară sprijinul consilierului școlar. Dacă există suspiciuni de afectare a stării emoționale a copilului, funcţionarul D.A.S.. va cere sprijinul unui psiholog sau al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Autoritățile au în vedere și identificarea copiilor aflați în situații de risc de separare de familie. Dacă sunt înregistrate mai puțin de 5 situații de risc, vizitele reprezentantului social vor fi făcute anual. În schimb, în cazul identificării unui număr între 6 și 10 situații de risc, vizitele reprezentantului social vor fi semestriale, în timp ce o rată de 10 situații de risc va impune vizite trimestriale.

De asemenea, în cazul identificării unor semne de abuz/neglijență/exploatare, va fi contactată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru inițierea procedurilor prevăzute de lege. 

În prezent, D.A.S. are în evidență aproximativ 209 de copii cu părinți  plecaţi la muncă în străinătate.

Mariana Moise –director executiv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email