Din ce în ce mai mulţi delincvenţi minori la Curtea de Argeş

Planul anual de acţiune pentru anul 2022 al Direcţiei de Asistenţă Socială (DAS) de la Curtea de Argeş vizează şi tineri aflaţi în stare de abandon şcolar;  cu handicap sever, autism, sindromul Down, bolnavi psihic ori cu alte boli incurabile; ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate; ai căror părinţi se află în divorţ;  care folosesc substanţe halucinogene; delincvenţi, iar delincvenţi minori sunt din ce în ce mai mulţi la Curtea de Argeş, conform unor surse oficiale.

Sunt şi alte grupuri şi persoane vulnerabile vizate de planul de acţiune  – persoane adulte fără adăpost;  fără venituri sau cu venituri foarte mici;  fără acte de identitate;  familii aflate în risc de abandon familial;  persoane cu deficiente  fizice, senzoriale, psihice – parte din ele neîncadrate în gradul de handicap şi neluate în evidenţa serviciilor de specialitate; femei/mame defavorizate: fără adăpost, sărace, singure, cu mulţi copii minori, abuzate, victime ale violenţei domestice; vârstnici singuri, fără reprezentanţi legali, fără venituri, cu probleme de sănătate, marginalizaţi social.

Obiectivele majore privind Planul anual de acţiune pentru anul 2022 al DAS sunt monitorizarea şi creşterea calităţii serviciilor sociale oferite precum şi asigurarea continuităţii acestora pe plan local,  promovarea transparenţei şi facilitatea accesului membrilor comunităţii la serviciile sociale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email