Dezbatere publică pe tema înfiinţării Serviciului de iluminat

Primăria a publicat proiectul de hotărâre referitor la înfiinţarea Serviciului de iluminat public şi a anunţat dezbatere publică pe acest subiect pe 9 ianuarie. Observaţii şi sugestii s-au primit de la cetăţeni până pe 8 ianuarie.

Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului de iluminat public al municipiului Curtea de Argeş, „Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul functionarii serviciului de iluminat public la nivelul municipiului Curtea de Arges, precum si înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusivă a autorităţilor municipiului Curtea de Arges.  Municipiul Curtea de Argeş trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe”.

Cum trebuie să fie iluminatul public

De asemenea, Regulamentul prevede că „ iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul căilor de circulaţie publică, străzi, trotuare, pieţe, intersecţii, parcări, treceri pietonale, poduri, pasaje (daca se vor înfiinţa), pasaje sub şi supraterane (daca se vor înfiinţa).  Iluminatul public se va realiza de regulă cu surse de lumină/lămpi cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune pentru toate tipurile de căi de circulaţie principale şi secundare. Pentru anumite căi de circulaţie înguste, din zonele declarate istorice ale localităţii, unde se doreşte o redare foarte bună a culorilor, se pot utiliza surse de lumină/lămpi cu sodiu la înaltă presiune alb sau surse de lumină/lămpi fluorescente compacte de culoare caldă. În sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumina/lămpi cu descărcări, cu excepţia căilor de circulaţie declarate ca având caracter istoric, unde se pot folosi surse de lumină/lămpi cu incandescenţă pentru păstrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se doreşte a fi scos în evidenţă. Iluminatul public se realizează prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public (…) Alegerea surselor de lumină se face în funcţie de eficacitatea luminoasă şi de durata de funcţionare a acestora, astfel încât costurile de exploatare sa fie minime”.

Trecerile de pietoni, mai luminate decât restul străzilor

La Curtea de Argeş, cele mai multe trecere de pietonu nu sunt luminate. Regulamentul prevede însă că pentru trecerile de pietoni „iluminatul se realizează cu un nivel de luminanţă cu 50% mai ridicat decât cel al căii de circulaţie respective, evitându-se schimbarea culorii care produce şoc vizual şi estetic perturbator”.

De asemenea, „în imediata apropiere a trecerilor de pietoni şi a intersecţiilor nu se vor amplasa reclame luminoase care prin efectul de schimbare a culorii şi/sau prin variaţia intensităţii luminoase să distragă atenţia conducătorilor de vehicule sau a pietonilor. Iluminatul se realizează prin dispunerea unui corp de iluminat în imediata apropiere a trecerii de pietoni sau amplasarea trecerii în apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat”. Documentul suous dezbaterii publice mai precizează că „amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel încât să se asigure iluminarea pietonilor din sensul de circulaţie. Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie sa aibă în vedere un indice de orbire cât mai scăzut. La trecerile de pietoni unde în mod frecvent au loc accidente de circulaţie, în perioada în care este necesară funcţionarea instalaţiilor de iluminat nivelul de luminanţă) se poate mări pana la 100%”. O astfel de zonă în care se petrec des accidente este pe strada 1 Decembrie.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email