Deținătorii de fose septice trebuie să se înscrie în Registrul local pentru evidența unor astfel de sisteme

Locuitorii municipiului Curtea de Argeș care dețin sisteme individuate de colectare și evacuare a apelor uzate (bazin vidanjabil etanș sau fosă septică cu evacuare) au avut obligația să înscrie sistemul în Registrul autorității publice locale pentru evidența unor astfel de sisteme până în data de 28.10.2022.

Proprietarii de bazine vidanjabile etanș betonate sau fose septice cu evacuare care nu dețin autorizație de construire pentru acestea, sunt obligați să demareze procedurile în vederea obținerii autorizației de construire, la Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei.

Deținătorii de sisteme individuate adecvate care realizează epurarea apelor uzate și care descarcă apele uzate epurate direct sau indirect în corpurile de apă de suprafață sau subterane, pe lângă autorizația de construire, au obligația de a obține avizul și autorizația de gospodărire a apelor.

Două soluții

Conform legii, evacuarea apei menajere din gospodăriile situate în zone fară un sistem public centralizat de canalizare menajera, așa cum este jumătate din populația municipiului, pot să construiască  un bazin vidanjabil etanș. Bazinul  colectează apele menajere  fără a se mai  produce deversarea, aceasta realizându-se prin deversări periodice cu ajutorul unei vidanje.

În această situație, proprietarii bazinelor vidanjabile etanș au obligația de a încheia un contract cu o firmă de vidanjare, care deține Autorizație de mediu, în vederea transportului apelor uzate la o stație de epurare

A doua posibilitate pe care o au cetățenii care nu beneficiază de canalizare este construirea unei fose septice cu deversare în semisar (ministatie de epurare- se va face tratarea cu bacterii).

În aceasta situație, proprietarii au obligația realizării unei monitorizări proprii a calității apelor uzate descărcate în corpurile de apă, cel puțin o dată pe an și raportării acestora către autoritatea de gospodărire a apelor. Raportarea se va face și în format electronic și va fi inclusă pe un site pus la dispoziție de către autoritatea de gospodărire a apelor competentă.

Proprietarii de bazine vidanjabile etanș sau fose septice cu evacuare care nu dețin Autorizație de construire pentru acestea, sunt obligați să demareze procedurile în vederea obținerii acesteia și a Proceselor verbale de recepție.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email