Despre modernizarea exploataţiilor agricole

Măsura1.2.1 Modernizarea exploataţiilor agricole (PNDR / Axa 1)are următoarele activităţi eligibile –
Tehnice: achiziția de tractoare, combine, mașini, utilaje, echipamente etc., care determina creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, îmbunătățirea condițiilor de lucru; construirea și/sau modernizarea clădirilor operaționale care conduc la asigurarea conformitătii cu standardele comunitare; diversificarea producției în funcție de cerințele pieței, realizarea de noi produse și introducerea de noi tehnologii.
Financiare: reducerea costurilor de producție și creșterea rentabilității economice a exploatației agricole; creșterea valorii adăugate brute (VAB ) a exploatației agricole; creșterea viabilității economice.
De mediu: reducerea emisiilor dăunătoare cu efect de seră și o mai bună gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea de producție; reducerea emisiilor de amoniac (și a altor gaze), în special în exploatațiile de creștere a animalelor prin respectarea standardelor sanitar-veterinare, de igienă și de bunăstare a animalelor; asigurarea respectării cerințelor fitosanitare, ecologice etc.; creșterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabilă și îmbunătățirea eficacității folosirii acestora. Valoarea finanţării este de maxim: 1.600.000 euro, contribuţia proprie fiind cuprinsă între  25 şi 60%.
Pentru orice fel de alte informaţii sau consultanţă pentru scrierea de proiecte vă aşteptăm la telefon 0737031037.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email