Depuneţi-vă declaraţiile de venit până la 15 mai 2009!


Termenul limitã pentru depunerea declaraţiilor privind veniturile realizate în anul precedent, adică depunerea formularului 200 “Declaratie privind veniturile realizate”, este 15 mai 2009.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a renunţat la sistemul de trimitere/primire a declaraţiilor prin poştã astfel că, pentru procurarea formularului 200 aferent anului fiscal 2008, contribuabilii argeşeni au două posibilităţi: fie descărcarea de pe site-ul ANAF, prin accesarea adresei www.anaf.ro/Asistentã contribuabili/Toate formularele cu explicaţii, fie prezentarea la sediul Administraţiei Finanţelor Publice din Curtea de Argeş. După completare, formularele se depun la registratura administratiei fiscale, sau se transmit prin poştă, cu confirmare de primire, costul trimiterii fiind suportat de către expeditori. Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice, care au realizat în anul 2008 venituri în bani sau în naturã provenind din activităţi activităţi independente (activităţi comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuală), din cedarea folosinţei bunurilor (închirieri, arendă), din activităţi agricole (de felul cultivării florilor, a legumelor în sere, a pepinierelor etc.), din operaţiuni cu valută la termen şi din transferul titlurilor de valoare (acţiuni).
Nedepunerea în termenul legal a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10 la 100 lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email