De joi, Aquaterm nu mai are licenţă pentru activitatea de apă canal

Operatorul local de apă – canal de la Curtea de Argeş, SC Aquaterm SA, nu mai are licenţă pentru desfăşurarea legală a activităţii de alimentare cu apă şi de canal. Potrivit ANRSC (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice), joi, 6 august, licenţa a expirat. Astfel, Licenţa nr. 2932/06.08.2014 clasa 3 (pentru populaţii de 50.000 de locuitori maxim), pentru alimentare cu apă şi de canalizare, a fost valabilă până pe 06.08.2015.

Conform articolului 26 al Legii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare „au calitatea de operatori furnizorii/prestatorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare care asigură funcţionarea, gestionarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare aferente serviciului şi care îşi desfasoară activitatea pe baza unei licenţe. (…) Acordarea licenţelor operatorilor furnizori/prestatori ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare intră în sfera de competenţă a ANRSC”. În plus, aceeaşi lege prevede „constituie contravenţii, (…) şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:
(…) darea în administrare de către autorităţile administraţiei publice locale a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente unui furnizor/prestator fără licenţă, respectiv atribuirea şi încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un furnizor/prestator fără licenţă, (…)”.

Ce zice primarul

Singura soluţie pentru ca municipiul Curtea de Argeş să mai primească apă de la operatorul local SC Aquaterm, este ca activitatea de apă – canal să fie concesionată acestei societăţi, din nou, numai că trebuie să aibă licenţă. Firma este a Consiliului Local şi încă de la înfiinţarea ei în 2008 s-a ocupat de furnizarea utilităţilor.

Singura variantă pare înfiinţarea unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară. „Voi face o iniţiativă de înfiinţare a unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară şi comunele limitrofe în care Aquaterm deja operează, vom avea un statut şi un contract de asociere iar Asociaţia va desemna un operator zonal care să funcţioneze după reguli foarte clare şi să putem obţine nişte fonduri nerambursabile pentru reabilitarea reţelelor. E nevoie de investiţii pentru toată această zonă de operare, pentru că singurul care poate beneficia de astfel de fonduri este operatorul regional, şi poate reuşim ca şi cel zonal. Nu ne putem numi operator regional pentru că avem doar câteva localităţi”, ne-a declarat primarul Nicolae Diaconu.

 

În cazul unei astfel de Asociaţii, banii europeni vin mai uşor, aceasta fiind marea problemă a Aquaterm şi a municipalităţii, lipsa banilor pentru investiţii importante în sistemul de apă – canal. E nevoie de zeci de milioane de euro pentru o staţie de epurare la standarde europene şi pentru modernizarea infrastructurii de apă. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară, care va include toate comunele în care Aquaterm furnizează apă, va putea atrage fonduri europene.

 

Dacă nu va reuşi înfiinţarea acestei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară, administraţia locală va trebui să scoată la licitaţie activitatea de apă – canal.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email