De ce nu este Curtea de Argeş un oraş dezvoltat

Mai mulţi profesori universitari au realizat o analiză a municipiului Curtea de Argeş din punct de vedere demografic, economic, al cadrului natural, al mediului de afaceri şi asistenţei sociale, iar concluziile sunt cam triste. Curtea de Argeş ar avea potenţial de dezvoltare dar are foarte multe motive pentru care nu se dezvoltă. Unele ţin de natură dar cele mai multe ţin de oamenii care conduc.

Cadrul natural

Din punct de vedere al cadrului natural, aspectele care impiedica dezvoltarea viitoare a localităţii sunt riscurile de alunecări de teren, prăbușiri, specifice zonei subcarpatice, riscul de inundaţii, întârzierea conectării oraşului la culoarele naţionale de dezvoltare şi capacitatea redusă de implementare a proiectelor de dezvoltare.

Aspectele pozitive din acest punct de vedere, menţionate în studiu, sunt caracteristicile reliefului care permit dezvoltarea turismului (varietatea peisajului), suprafață forestieră apreciabilă, zona montană situată în apropierea municipiului, climatul favorabil cu variații mici de temperatură şi precipitații moderate, stabilirea unor culoare de dezvoltare către orașele Pitești şi Râmnicu Vâlcea, amenajarea complexă a râului Argeș, distanţa redusă până la viitorul segment de autostradă Pitești – Sibiu.

Infrastructura

Din punct de vedere al infrastructurii,  ajută la dezvoltarea localităţii existența unei reţele de drumuri în stare relativ bună, aflată în proces de modernizare și extindere, racordarea la reţelele de utilităţi, precum şi modernizarea  infrastructurii feroviare.  Aspectele negative sunt fondul locativ relativ degradat, drumurile nemodernizate, gradul ridicat de uzură a rețelei de alimentare cu apă curentă, rețeaua de canalizare degradată și subdimensionată, degradarea infrastructurii feroviare şi costul ridicat al documentațiilor preliminare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic, etc.), precum şi necesitatea cofinanțării proiectelor care poate împiedica accesarea fondurilor europene.

Mediu

La capitolul „mediu” specialiştii menţionează la aspecte pozitive spațiile verzi în creştere de la 40 ha la 80 ha, derularea unor programe de management integrat al deșeurilor, existența unei stații de epurare a apelor uzate menajere, colectarea selectivă a gunoiului menajer, reabilitarea zonelor şi spațiilor verzi la nivelul municipiului, construirea unei noi stații de epurare conform standardelor actuale şi extinderea sistemului de colectare selectivă a gunoiului menajer.

Aspectele negative constatate se referă la stația de epurare a apelor uzate menajere depășită din punct de vedere tehnologic, poluarea pânzei freatice prin infiltrarea în sol a apelor uzate, schimbările climatice şi riscurile de mediu: inundații, alunecări de teren, eroziunea solului, secetă, îngheț, cutremure.

Mediul de afaceri

Dezvoltarea economica şi mediul de afaceri sunt trecute la „pozitiv” cu numărul de firme în creștere, dinamica pozitivă a cifrei de afaceri şi nivelul redus al șomajului, iar la „negativ” cu lipsa unei infrastructuri adecvate de acces în zona industrială precum şi cu faptul că cererea de forţă de muncă calificată nu este satisfacută de nivelul actual al învăţământului din zonă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email