Datoriile la bugetul local ar putea fi eşalonate sau amânate

Primăria Curtea de Argeș a lansat vineri  în dezbatere publică un proiect de hotărare privind acordarea facilităților fiscale  prevăzute la art. 185 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură  Fiscală, la nivelul municipiului.

„Pentru recuperarea  creanţelor bugetare restante acumulate de contribuabilii persoane fizice și juridice, ca urmare a dificultăților economice și sociale existente, propunem adoptarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată a obligațiilor fiscale restanțe, fapt ce ar conduce la o îmbunătățire a gradului de colectare a obligațiilor fiscale la nivelul unității noastre”, motivează directorul economic al Primăriei, Gheorghe Florescu, proiectul de hotărâre.

Eşalonare pe 5 ani, amânare pentru 6 luni

În același timp considerăm că prin  acordarea acestor înlesniri nu afectăm activitatea economică a persoanelor juridice, îmbunătăţind disponibilitatea acestora de a-și achita obligațiile restante  la bugetul local”, precizează directorul economic. Administraţia locală poate acorda eşalonarea plăţilor sau amânarea acestora.

Esalonarea la plată se acordă pentru o perioadă de cel mult 5 ani, iar amânarea la plată se acordă pentru o perioadă de cel mult 6 luni, dar care nu poate depăși data de 20 decembrie  a anului fiscal în care se acordă.

Potrivit proiectului, pentru  perioada pentru care au fost acordate eșalonări sau amânări la plată, pentru obligațiile fiscale principale eșalonate sau amânate la plată, se datorează majorări de întârziere de 0,5% /lună sau fracțiune de lună reprezentând echivalentul prejudiciului.

De asemenea, în perioada eșalonării sau amânării la plată, un procent de 50% din majorările de întârziere reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligațiilor fiscale eșalonate sau amânate la plată, se amâna la plată. În situația în care sumele eșalonate sau amânate la plată au fost stinse în totalitate , majorările de întârziere amânate la plată se anulează”.

E nevoie de garanţii

Pentru obligaţiile fiscale eșalonate sau amânate la plată contribuabilii trebuie să constituie garanții, astfel;

a)în cazul persoanelor fizice, o sumă egală cu două rațe medii din eșalonare, reprezentând obligații fiscale locale eșalonate și majorări de întârziere calculate, în cazul esalonărilor la plată, sau o sumă rezultată din raportul dintre contravaloarea debitelor amânate și majorările de întârziere calculate și numărul de luni aprobate pentru amânare la plată, în cazul amanărilor la plată;

b)în cazul persoanelor juridice garanția trebuie să acopere totalul obligațiilor fiscale eșalonate și/sau amânate la plată.

Cetăţenii şi reprezentanţii societăţilor comerciale sunt invitaţi să trimită în scris la Primărie observaţii şi sugestii pe marginea acestui proiect până pe data de 8 februarie.

Sute de persoane fizice sau juridice au restanţe la plata impozitelor şi taxelor locale, dar mai ales a  amenzilor. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email