Dacă aşteptaţi o consultaţie mai mult de 4 ore, Spitalul şi medicii vor fi amendaţi

Sancțiunile aplicate de inspectorii sanitari în spitale pentru nerespectarea regulilor, standardelor și criteriilor cu caracter obligatoriu au fost dublate. Astfel, a fost dublat cuantumul sancțiunilor contravenționale pentru nerespectarea circuitelor funcționale şi a compartimentelor și serviciilor, neefectuarea verificării aparaturii de sterilizare, neasigurarea depozitării și păstrării în condiții optime a articolelor sterilizate și de unică folosință, nerespectarea utilizării produselor biocide, dispozitivelor medicale, necunoașterea și neaplicarea tehnicilor și procedurilor de pregătire pentru sterilizare, neasigurarea apei sterile la blocurile operatorii în sălile de naștere, nerespectarea măsurilor pentru igiena pentru programului de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale, neraportarea infecțiilor, neasigurarea măsurilor antiepidemice, neasigurarea și neîntreținerea în condiții de igiena a oficiilor alimentare, sălilor de mese, saloanelor cu paturi.

Amenzi între 3000 şi 30.000 de lei

Dacă până acum se aplicau amenzi între 500 și 1.500 de lei în cazul persoanelor fizice și între 10.000 și 15.000 de lei în cazul celor juridice pentru nerespectarea protocoalelor de transfer al pacientului sau pentru internarea cazurilor care nu reprezentau urgențe, de acum sancțiunile s-au dublat și pot ajunge până la 3.000 de lei pentru persoanele fizice și 30.000 de lei pentru persoanele juridice. Amenzile pentru persoanele fizice care nu aplică măsurile de prevenire și răspândire a bolilor transmisibile s-au dublat și au ajuns între 2.000 și 6.000 lei, iar pentru unitățile sanitare între 7.000 lei și 10.000 lei.

Au mai fost stabilite și introduse sancțiuni contravenționale cu amendă pentru fapte săvârșite de persoane fizice din cabinete medicale, laboratoare de analiză medicale și a fost mărit cuantumul amenzilor contravenţionale pentru persoanele fizice pentru nerespectarea normelor de urgență și prim ajutor calificat, nerespectarea normelor  privind prevenirea și combaterea bolilor transmisibile și a nomelor de igienă, nerespectarea circuitelor funcționale din laboratoarele de analiză medicale, neîndeplinirea măsurilor și recomandărilor impuse de inspectorii sanitari, neanunțarea direcțiilor de sănătate publică despre modificările intervenite față de autorizația de funcționare, nerespectarea dispozițiilor privind avizarea publicității produselor, campaniilor de informare și educare pe teme legate de sănătatea publică. Amenzi dublate vor fi și pentru personalul medical care lasă pacienții să aștepte nejustificat de mult, durata legală fiind însă de până la 240 minute.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email