Dacă vreţi să munciţi în străinătate, mergeţi la ALOFM !

În această, la sediul Agenţiei Locale pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Curtea de Argeş (ALOFM), se primesc dosare de la argeşenii interesaţi de găsirea unui loc de muncă în afara ţării. „Când primim oferte de la angajatorii străini noi anunţăm persoanele interesate. Astfel, cei care doresc se pot prezenta la o preselecţie, unde li se vor oferi mai multe detalii despre contractul de muncă pe care îl vor încheia cu viitorul angajator”, a precizat Marius Bărbulescu, directorul ALOFM. Actele necesare pentru pregătirea dosarului sunt următoarele:
n copie după buletin de identitate sau carte de identitate cu valabilitate şase luni;
n copie paşaport cu valbilitate de minim şase luni;
n fişă individuală (tipizat);
C.V. în limba română (tipizat);
n copie legalizată a certificatului de absolvire sau calificare;
n copie legalizată a cărţii de muncă;
n certificate de sănătate;
n cazierul judiciar în original care să ateste că nu are antecedente penale;
n declaraţie pe propria răspundere, legalizată notarial, din care să rezulte că solicitantul nu beneficiază de pensie de invaliditate;
n declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte numărul de copii minori aflaţi în întreţinerea acestuia, autentificată la notariat;
n dovada emisă de Serviciul Public pentru Asistenţa Specială, din care să rezulte că solicitantul de locuri de muncă în străinătate a notificat acestora intenţia de a lucra în străinătate;
n două fotografii tip paşaport;
n dovada experienţei;
n declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de indemnizaţie pentru creştere şi îngrijire copil până la vârsta de doi ani.
„Până acum cele mai multe locuri de muncă vacante din afara ţării le-am avut în Spania, Italia şi Germania, în următoarele domenii: agricultură, construcţii şi servicii de îngrijire. Prin intermediul agenţiei şi-au găsit un loc de muncă în afara ţării 7 persoane”, a spus Marius Bărbulescu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email