Curtea de Conturi zice că Societatea de Salubritate funcţionează ilegal

Adunarea Generală a Asociaţilor nu a fost constituită, Consiliul de Administraţie nu există, iar directorul nu are contract de mandat

Legea pe care o invocă însă Curtea de Conturi reglementează activitatea societăţilor pe acţiuni, nu pe a SRL-urilor, cum este Societatea de Salubritate, spune conducerea acesteia

Un raport al Curţii de Conturi făcut public zilele trecute constată că şi a doua societate a Consiliului Local Curtea de Argeş are probleme mari, nu doar Aquaterm. În timp ce la Aquaterm a fost numit un Consiliu de Administraţie care trebuie să se chinuiască să găsească soluţii pentru ca societatea să iasă din starea aproape falimentară în care se află, sau să o pregătească pentru închidere, la SC Salubritate Publică Urbană (SPU) Curtea de Argeş SRL problemele sunt de natură legală. Dacă e să ne luăm după concluziile raportului, societatea funcţionează ilegal, pentru că nu are Adunarea Generală a Asociaţilor legal constituită, Consiliul de Administraţie nu există iar directorul nu are contract de mandat. În plus, s-au dat şi nişte bani pentru lucrări care nu au fost efectuate.

Dacă banii vor fi recuperaţi, restul reproşurilor făcute de Curte nu sunt întemeiate, spun reprezentanţii Salubrităţii, asta pentru că Salubritatea este societate cu răspundere limitată, iar cele  trecute în raport se referă la societăţile pe acţiuni. Deocamdată membrii Adunării Generale a Acţionarilor au aflat ce au scris inspectorii Curţii de Conturi în raportul lor.

Primele nereguli

Primele nereguli constatate de Curtea de Conturi se referă la realizarea actelor.  “Situaţiile financiare anuale întocmite de SC Salubritate Publică Urbanä Curtea de SRL, pentru anii 2015, 2016 2017, nu au fost supuse aprobării autorităţii tutelare, respectiv Consiliului Local al municipiului Curtea de Argeş (…) Nu a fost organizat controlul financiar de gestiune(…)administratorul/directorul general nu a semnalat unele neconformităţi în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea societăţii dupä cum urmează: – nu a fost încheiat Contract de mandat cu administratorul întreprinderii publice implicit nu s-au stabilit prin act adiţional la acesta indicatorii de performanţă financiari nefinanciari; – nu a fost realizată evaluarea anuală a activităţii administratorului de către adunarea generală a acţionarilor şi nici nu a fost întocmit Planul de administrare; – nu au fost întocmit/actualizat Regulamentul de organizare functionare (ROF) şi indicatorii de performanţă;- nu au fost implementate prevederile legale în sensul constituirii Adunării Generale a Acţionarilor şi a Consiliului de administraţie”.

De asemenea, constată Curtea de Conturi, “s-a plătit nelegal suma de 5.984 lei reprezentând contravaloarea cantităţilor de lucrări acceptate la Plată, decontate dar neexecutate la obiectivul de investitie „Asfaltare curte sediu”. În timpul misiunii de audit persoanele cu atribuţii din cadrul entităţii auditate au stabilit întinderea prejudiciului adus bugetului local prin plăţile nelegale efectuate, operaţiune din care a rezultat că suma certă a acestuia este de 7.480 lei, din care 5.984 lei plăţi şi  1.496 lei majoräri de întârziere”.

Măsuri impuse

Curtea de Conturi a decis aplicarea mai multor măsuri – “Înlăturarea  neregulilor în activitatea financiar-contabilă şi/sau fiscală controlată, astfel: directorul SC Salubritate Publicä Urbană Curtea de Argeş SRL va lua toate măsurile prevăzute de lege care să asigure aprobarea depunerea situaţiilor financiare (…)şi toate mäsurile prevăzute de lege care să asigure organizarea şi exercitarea controlului financiar de gestiune”.

Directorul Cătălin Nastea a mai fost obligat de Curtea de Conturi “să asigure conformitatea cu reglementările aplicabile în vigoare a modului de organizare şi funcţionare a societăţii prin întocmirea planului de administrare şi  întocmirea şi semnarea Contractului de mandat a actului adiţional la acesta”.

În plus la SPU trebuie actualizate Regulamentul de organizare şi functionare precum şi indicatorii de performanţă. Cătălin Nastea mai trebuie să facă demersurile necesare în vederea constituirii Adunării Generale a Acţionarilor şi a Consiliului de administraţie, dar şi să recupereze  prejudiciul de 7.480 lei.

Raportul Curţii de Conturi va fi discutat la Adunarea Generală a Acţionarilor SPU programată pentru 21 martie, la care va fi aprobată şi modificarea actului constitutiv al societăţii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email