Curtea de Conturi a constatat că Primăria Curtea de Argeş a plătit miliarde pentru lucrări neexecutate

În perioada septembrie – octombrie a anului trecut, Curtea de Conturi a realizat auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Curtea de Argeş. În urma controlului, inspectorii au constatat încasarea de venituri suplimentare în valoare de 9000 de lei, prejudicii în valoare de 177.000 de lei, şi abateri financiar contabile în valoare de 901.000 de lei.

Curtea de Conturi a publicat zilele trecute Rapoartele privind finanţele publice locale pe anul 2014, iar pe lista unităţilor administrativ teritoriale verificate s-a aflat şi municipiul Curtea de Argeş. Inspectorii au verificat „exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare”, şi au făcut mai multe observaţii. Astfel, s-a constatat că „au fost menţinute nejustificat, în conturile de datorii, sume reprezentând datorii curente comerciale care la data auditului au o vechime mai mare de 3 ani de zile şi pe cale de consecinţă au ieşit din termenul legal de prescripţie prevăzut de lege”, şi că „pentru un număr de 16 contribuabili persoane juridice ce au fost radiați din evidența Oficiului Național al Registrului Comerțului din România, nu au fost scăzute din evidența fiscală/contabilă obligații fiscale la bugetul local al în sumă de 295.731 lei”. De asemenea, la acelaşi capitol, Curtea a notat că „pentru un număr de 227 contribuabili persoane fizice ce nu dețin bunuri urmăribile, pentru care au fost întocmite procese verbale de declarare a stării de insolvabilitate, nu au fost trecute în evidența fiscală separată și nici în evidență extrabilanțieră obligații fiscale la bugetul local în sumă de 500.208 lei”.

Specialiştii Curţii au mai constatat că „nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă garanţiile de bună execuţie, constituite pe parcursul realizării lucrărilor şi efectuării plăţilor pentru obiectivele de investiţii în curs de realizare în valoare de 324.890 lei” şi că „nu au fost planificate şi efectuate activități de inspecție fiscală în vederea verificării sincerității datelor înscrise în declarațiile privind impozitele și taxele locale depuse de către contribuabilii aflați în competența autorității publice locale”.

Reabilitarea reţelei de apă, plătită dar nerealizată total

Rezultatele raportului de audit ale Curţii de Conturi arată că la Curtea de Argeş s-au plătit în plus taxe şi impozite locale în sumă totală de 7.435 lei, reprezentând impozite și taxe locale ce au fost încasate în plus, în perioada anterioară datei de 31.12.2009, având o vechime mai mare de 5 ani și pentru care s-a prescris dreptul contribuabililor de a cere compensarea sau restituirea acestora. Pentru toate acestea, în perioada controlului s-au făcut note contabile iar situaţiile au fost reglementate.

Mai departe, însă, Raportul relevă date mult mai grave. Spre exemplu, „au fost efectuate plăţi nelegale, în sumă estimată de 6.958 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări facturate, acceptate la plată, dar neexecutate la obiectivele de investiții Reabilitare apă cartier Ivancea II, Reabilitare apă cartier Posada și Reabilitare apă str. Crinului”.

85.470 de lei, bani daţi în plus la amenajarea parcului de la Centrul de Cultură şi Arte şi de lângă sala de sport

De asemenea, inspectorii Curţii au ajuns la concluzia că „au fost efectuate plăţi nelegale în sumă estimată de 85.470 lei reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări facturate, acceptate la plată, dar neexecutate la obiectivul de investiții „Servicii de proiectare, detalii de execuție și lucrări – Amenajare zonă verde în Municipiul Curtea de Arges”, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în valoare totală de 10.256 lei.

Zona verde pentru care au fost făcute plăţile nelegale este parcul împărţit în două, la Centrul de Cultură şi Arte şi lângă sala de sport. Despre amenajarea acestuia ziarul nostru a scris de nenumărate ori, semnalând faptul că nu este ceea ce ar trebui să fie, că lucrările din caietul de sarcini nu se văd pe teren.

Şi la reabilitarea căminului de elevi de pe strada 1 Decembrie au fost probleme, arată Raportul citat. „Au fost efectuate plăţi nelegale în suma estimată de 3.410 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări facturate, acceptate la plată, dar neexecutate la obiectivul de investiții ,,Reabilitare cămin – internat str. 1 Decembrie 1918”, conform Curţii de Conturi, dar în perioada auditului sumele au fost recuperate iar abaterea „remediată”.

Nici contractul privind modernizarea iluminatului public nu este în regulă, au apreciat inspectorii Curţii. „Au fost efectuate plăţi nelegale în sumă estimată de 28.974 lei reprezentând diferențe rezultate din calculul tarifului lunar, provenite din aplicare cotației valutare a monedei euro de la data de 11.12.2012 și nu a cotației monedei euro de la data plăților lunare realizate de către UATM Curtea de Argeș, în baza „Contractului de asociațiune în participațiune în realizarea modernizării iluminatului public”, dar prejudicial a fost recuperat în perioada controlului, precizează Raportul.

Funcţionari din Primărie ar putea plăti amenda aplicată de ANRMAP

Licitaţiile anunţate de Primăria Curtea de Argeş şi mult contestate, achiziţiile publice care s-au derulat pe parcursul unor luni şi ani din cauza contestaţiilor făcute de participanţi au constituit obiectul unei sesizări la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP), iar instituţia aceasta a aplicat o amendă de 1,6 miliarde de lei vechi. „Am avut un control de la ANRMAP ca urmare a unei sesizări făcute pentru anumite achiziţii. Am plătit 800 de milioane, jumătate din amendă, ca să nu ne perceapă penalităţi, şi suntem în instanţă”, ne declara primarul Nicolae Diaconu în 2013, când s-a plătit amenda. Curtea de Conturi a constatat că municipalitatea a plătit, dar nu a luat măsuri cu cei care au greşit. „Nu au fost luate măsuri pentru analiza situației apărute ulterior aplicării în sarcina UATM Curtea de Argeș a sancțiunilor contravenționale, în valoare de 80.000 lei, de către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice”, scrie în Raport, inspectorii recomandând administraţiei locale „luarea tuturor măsurilor prevăzute de lege care să asigure recuperarea sumei de 20.000 lei achitată în plus urmare sancționării cu amendă contravențională de către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, analiza motivelor care au condus la sancționarea instituției în vederea stabilirii cu certitudine a faptului că abaterile consemnate(…) au fost generate sau nu de o acțiune eronată sau de inacțiunea funcționarilor publici cu atribuții referitoare la activitățile de achiziții publice, (…) și a posibilităților de inițiere a unei acțiuni în regres, în vederea recuperării sumei de 20.000 lei de la eventualii salariați responsabili pentru deficiențele constatate”.

Ce măsuri a dispus Curtea

 

În afara măsurii referitoare la amenda dată de ANRMAP, Curtea de Conturi a dispus şi luarea altor măsuri de către Primărie – „analiza suprasolvirilor (banii luaţi în plus – n.a.) identificate de către echipa de audit, în valoare de 98.525 lei, în vederea lichidării acestora prin compensări sau restituiri ale sumelor încasate în plus”, „stabilirea întinderii prejudiciului estimat la nivelul sumei de 95.726 lei din care 85.470 lei reprezintă contravaloarea cantităților de lucrări facturate, acceptate la plată, decontate dar neexecutate la obiectivul de investiții „Servicii de proiectare, detalii de execuție și lucrări – Amenajare zonă verde în Municipiul Curtea de Arges” şi 10.256 lei majorări de întârziere care urmează a fi actualizate până la data recuperării integrale a debitului precum și recuperarea integrală a acestuia”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email