Curtea de Conturi zice că Primăria a plătit prea mult pentru gestionarea câinilor fără stăpân

Raportul Curţii de Conturi asupra finanţelor locale în 2018 a fost făcut public zilele trecute. La Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Curtea de Argeş, auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară a avut loc în perioada 04.09.2019 – 16.10.2019.

Astfel, potrivit raportului „nu au fost planificate și efectuate activități de inspecție fiscală în vederea verificării legalității și conformității declarațiilor depuse de contribuabili, persoane fizice/juridice.

Au fost menținute și raportate în conturile de creanțe sume din categoria suprasolvirilor (suma plătită în plus faţă de creanţele bugetare debitate – n.a.), în valoare estimată de 9.354 lei, aflate în afara termenului legal de prescripție prevăzut de lege pentru exercitarea, de către creditori, a dreptului la acțiune în vederea încasării acestora.

Nu au fost stabilite, evidențiate și urmărite la încasare venituri proprii în valoare estimată de 30.691 lei, provenind din regularizarea taxelor pentru eliberarea autorizațiilor de construire la terminarea lucrărilor sau la expirarea termenului de executare prevăzut în documentele menționate, în funcție de valoarea reală a construcțiilor executate”.

De asemenea, Curtea de Conturi notează că „au fost efectuate plăți nelegale, în sumă estimată de 4.577 lei, pentru care se datorează accesorii fiscale aferente de 581 lei, reprezentând diferența dintre marja de profit aplicată asupra contravalorii serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân, prestate și facturate de operatorul economic desemnat, acceptate la plată și decontate de către UATM Curtea de Argeș, și marja de profit aprobată prin hotărârea autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale, aplicabilă serviciilor menționate”. Directorul economic al Primăriei, Gheorghe Florescu, spune că plăţile au fost făcute către Societatea de Salubritate, societate a Consiliului Local, cea care s-a ocupat până în luna mai a anului trecut de strângerea câinilor de pe străzile oraşului.

Ce măsuri s-au luat

Pentru înlăturarea deficiențelor constatate s-au luat mai multe măsuri – s-au stabilit valorile suprasolvirilor existente în evidența contabilă și respectiv fiscală, operațiune din care a rezultat că suma certă a acestora este de 9.354 lei precum și la înregistrarea acestora ca venituri aferente exercițiului financiar-bugetar în curs, abaterea constatată fiind integral remediată. De asemenea, „au fost stabilite valorile veniturilor suplimentare cuvenite bugetului local, provenind din regularizarea taxelor pentru eliberarea autorizațiilor de construire la terminarea lucrărilor sau la expirarea termenului de executare prevăzut în documentele menționate, în funcție de valoarea reală a construcțiilor executate, operațiune din care a rezultat că nu au fost stabilite, înregistrate și urmărite în vederea încasării, creanțe în valoare de 30.691 lei din care 30.546 lei debit și 145 lei majorări de întârziere aferente precum și la încasarea parțială a acestora, respectiv în cuantum de 29.417 lei”.

Concluziile raportului

Concluziile reținute de către echipa de audit la finalizarea misiunii au fost – „probele de audit colectate sunt suficiente şi adecvate, iar denaturările individuale sau cumulate sunt semnificative, dar nu cu efecte generalizate asupra situaţiilor financiare ca întreg; valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate şi regularitate, constatate atât la entitatea auditată, cât şi la entităţile din subordine (inclusiv abaterile constatate în urma verificării perioadelor anterioare), se situează sub pragul de semnificaţie de 2%”.

Inspectorii Curţii de Conturi au impus „urmărirea la încasare a veniturilor stabilite suplimentar și neîncasate în timpul misiunii de audit, în valoare totală de 1.274 lei din care 1.134 lei reprezintă taxe provenind din regularizarea valorii autorizațiilor de construire cu termen de valabilitate expirat și 140 lei accesorii fiscale aferente, care se vor recalcula la data încasării efective”, şi „creşterea gradului de colectare al impozitelor şi taxelor locale prin îmbunătăţirea activităţii de stabilire, urmărire şi colectare a veniturilor bugetului local ca efect al parcurgerii tuturor etapelor executării silite”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email