Curtea de Argeș – morți mulți, nou născuți puțini, creștere cu 153,8% a numărului de emigranți definitivi

Foto Nicolae Dobra

Strategia integrată de dezvoltare urbană a municipiului Curtea de Argeș pentru perioada 2021 – 2027 a fost postată, spre consultare publică, pe site-ul Primăriei. Documentul include și o analiză a evoluției municipiului în ultimii 10 ani din punct de vedere demografic, economic, social, etc. Din păcate, datele nu sunt deloc îmbucurătoare. Înregistrăm scăderi pe toate planurile, la numărul de locuitori, la vârsta populației, la numărul de construcții noi, etc. Se nasc din ce în ce mai puțini copii, mor din ce în ce mai mulți oameni, locuințele sunt vechi și lipsite de modernitate, etc. Vă invităm să citiți mai jos cele mai interesante date din Strategie din punct de vedere al profilului social.

NĂSCUȚI VII

Evoluția numărului de copii născuți vii, în municipiul Curtea de Argeș, a prezentat un trend descendent, înregistrând o scădere de 13,15%,în perioada 2010 – 2020. Cea mai mare scădere a numărului de copii născuți vii a fost înregistrată în anul 2020 (211 născuți vii), iar cea mai mică scădere a fost raportată în anul 2010 (276 născuți vii). Față de anul de bază – 2010, numărul de născuți vii a scăzut cu 23,55%, în anul 2020. Deși au fost raportate scăderi a numărului de născuți vii și la nivel regional, municipiul Curtea de Argeș înregistrează cea mai mare scădere a numărului de născuți vii în anul 2020 comparativ cu anul 2010.

În perioada 2010 – 2020, la 1.000 locuitori din municipiul Curtea de Argeș le revin, în medie, 7,2 născuți vii.

NUMĂR DECESE

În perioada 2010 – 2020, evoluția numărului de decese în municipiul Curtea de Argeș a înregistrat un trend ascendent, având o rată medie de 19,31%. Cel mai mare număr de decese s-a înregistrat în anul 2020 (362 decese), iar cel mai mic număr de decese a fost raportat în anul 2013 (243 decese). În anul 2020 a fost raportat o creștere a numărului de decese cu 47,76%, comparativ cu anul 2010. Comparativ cu anul 2010, municipiul Curtea de Argeș înregistrează cea mai mare creștere a numărului de decese, în anul 2020, față de creșterea înregistrată la nivel regional și la nivel județean.

POPULAȚIE

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, la începutul anului 2021 (1 ianuarie), în municipiul Curtea de Argeș locuiau 31.900 persoane. În perioada 2020 – 2021, la nivelul municipiului Curtea de Argeș evoluția populației după domiciliu a înregistrat o scădere. Astfel, tendința demografică medie raportată în această perioadă a fost caracterizată de o pierdere cu 5,3% din populația anuală. În acest caz, la nivelul municipiului Curtea de Argeș, s-a înregistrat cea mai mare scădere a populației, în perioada menționată anterior, comparativ atât cu media populației totale din regiunea de Sud-Muntenia cât și cu media populației totale din județul Argeș. Raportat la 1 ianuarie 2000, în municipiul Curtea de Argeș sa înregistrat o scădere cu 12,4%, în anul 2021.

În anul 2021, analiza comparativă a piramidei vârstelor, din municipiul Curtea de Argeș, arată o scădere a numărului de persoane tinere (0 – 19 ani) cu 35,24% și a persoanelor adulte (20 – 60 ani) cu 17,30%, comparativ cu anul 2010. Persoanele vârstnice (> 61 ani) au înregistrat o creștere în anul 2021 cu 69,91%, comparativ cu anul 2010. Structura pe vârstă a populației din municipiul Curtea de Argeș, arată că persoanele cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani reprezentau 11,17% din totalul populației la 1 iulie 2021, în timp ce persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 – 64 de ani reprezentau 71,36% din total, restul de aproximativ 17,47% din populație fiind persoane vârstnice (cu vârsta de cel puțin 65 de ani).

NATALITATE

În perioada 2010 – 2020, în municipiul Curtea de Argeș, rata natalității a înregistrat o scădere, având rata medie 7,21‰, valoare inferioară față de cea înregistrată la nivel regional și la nivel județean. În anul 2020 rata natalității în municipiul Curtea de Argeș a scăzut cu 16,89% față de anul 2010. Prin urmare, municipiul Curtea de Argeș înregistrează cea mai scăzută rată a natalității, în perioada menționată anterior, față de rata înregistrată la nivel regional și județene.

CĂSĂTORII

În 2020, în municipiul Curtea de Argeș au fost oficiate 83 de căsătorii, fiind înregistrată o scădere cu -52,02% față de anul 2010 și cu – 62,94%, comparativ cu anul 2017. Evoluția acestui indicator a înregistrat un trend descendent. Media numărului de căsătorii, în perioada 2010 – 2020, a fost 176, valoare inferioară comparativ cu media raportată la nivel regional și la nivel județean. În municipiul Curtea de Argeș, cel mai mare număr de căsătorii au fost oficiate în anul 2017 (224 căsătorii), iar cel mai mic număr de căsătorii au fost oficiate în anul 2020 (83 căsătorii).

În perioada 2010 – 2020, în municipiul Curtea de Argeș, s-a înregistrat o creștere semnificativă a persoanelor care au emigrat definitiv. În anul 2020, s-a raportat o creștere cu 153,8% a numărului de emigranți definitivi, comparativ cu anul 2010.

LOCUINȚE

În anul 2020 în Municipiul Curtea de Argeș fondul locativ însuma un număr de 12.717 locuințe, din care 28 de unități au fost finalizate în anul 2020. Fondul locativ al Municipiului Curtea de Argeș cunoaște creșteri anuale, comparativ cu anul 2010 numărul de locuințe crescând cu aproximativ 4%. Creșterea fondului locativ din Curtea de Argeș se află în urma creșterilor înregistrate, în același interval, la nivel regional (6%), la nivelul mediului urban regional (5,8%), dar și la nivelul mediului urban județean.

În privința dinamicii edificării de noi locuințe în intervalul 2010-2019 se observă o tendință de scădere a construcției de locuințe, excepție făcând mediul urban al județului Argeș acolo unde numărul de noi locuințe crește cu 130%, precum și în mediul urban regional (11,5%). În cazul Municipiului Curtea de Argeș scăderea este de aproximativ 86% față de nivelul înregistrat în anul 2010. În ciuda situației sanitare deosebite din anul 2020 construcția de noi locuințe nu pare afectată în mod semnificativ în cazul municipiului, acolo unde anul 2020 marchează o creștere de aproape 90% față de nivelul din 2019, în cazul celorlalte zone de raportare, se înregistrează scăderi ușoare.

În municipiul Curtea de Argeș, în anul 2020 numărul de autorizații de construire pentru clădiri cu destinație rezidențială, raportat la 1.000 locuitori era de 161, în scădere cu aproape 40% față de nivelul din anul 2010.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email