Cum şi în ce condiţii se acordă subvenţiile pentru încălzire

Veste bună pentru argeşenii cu venituri mici! Şi în acest an aceştia vor beneficia de subvenţii pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică sau lemne. Pentru a beneficia de aceste subvenţii cetăţenii trebuie să depună la primărie o cerere, precum şi o serie de acte doveditoare privind componenţa familiei, veniturile şi locuinţa. Ajutorul de încălzire a locuinţei se acordă doar pe perioada sezonului rece, dacă sunt îndeplinite criteriile de acordare a subvenţiei.
Potrivit normelor legale în vigoare, titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei poate fi: proprietarul locuinţei; succesorul de drept al acestuia; titularul contractului de închiriere, comodat sau concesiune; persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauze de întreţinere sau persoana majoră împuternicită de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.
Acte necesare la depunerea dosarelor
Argeşenii care solicită subvenţia pentru încălzirea locuinţei, trebuie să depună următoarele acte: copie după cartea de identitate a fiecărui membru al familiei sau, după caz, copie după certificatul de naştere pentru copiii cu vârsta sub 14 ani; adeverinţe de venit pentru toţi membrii familiei, respectiv adeverinţă de salariu, cupon de pensie, cupon şomaj, cupon pensie alimentară, adeverinţă indemnizaţie de handicap, cupoane indemnizaţie pentru creşterea copilului, cupon stimulant de inserţie, alocaţie de stat, alocaţie lunară de plasament sau alocaţie de întreţinere; adeverinţe eliberate de Administraţia Fiscală Curtea de Argeş, pentru persoanele majore care nu sunt încadrate în muncă sau sunt persoane fizice autorizate; adeverinţă de la asociaţia de proprietari cu numărul real de persoane incluse la plata cheltuielilor de întreţinere; copie după sentinţa de divorţ (după caz); copie certificat de deces (după caz), factura de la DISTRIGAZ (pentru încălzirea cu gaze naturale); certificat de atestare fiscală eliberat de Serviciul de Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei, adeverinţă de la Compartimentul Registru Agricol în care să se precizeze suprafaţa de teren deţinută şi numărul animalelor şi adeverinţă de student sau elev cu menţiunea dacă primesc sau nu bursă (după caz).
„La începutul acestei săptămâni am început să distribuim formularele tipizate, care urmează să fie anexate la dosar. Pentru ca argeşenii să beneficieze de subvenţii pe toată perioada sezonului rece, respectiv lunile noiembrie-martie, trebuie să depună dosarele până la data de 24 octombrie”, au declarat reprezentaţii Serviciului Public de Asistenţă Socială (SPAS).
Care este valoarea subvenţiei
Valoarea subvenţiei pentru încălzirea locuinţelor se calculează în funcţie de venitul pe membru de familie. Astfel, familiile sau persoanele singure al căror venit mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, este de până la 155 lei. Lor li se acordă o sumă de 262 lei pentru gaze naturale şi 54 lei pentru lemne ; celor care au un venit lunar mediu pe membru de familie între 155,1 lei și 210 lei li se acordă  o sumă de 190 pentru gaze naturale şi 48 lei pentru lemne, cei care au un venit lunar mediu pe membru de familie între 210,1 lei şi 260 lei primesc 150 pentru gaze naturale şi 44 lei pentru lemne, cei care au un venit lunar mediu pe membru de familie între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă  o sumă de 120 pentru gaze naturale şi 39 lei pentru lemne, celor care au un venit lunar mediu pe membru de familie între 310,1 şi 355 lei li se acordă  o sumă de 90 de lei pentru gaze naturale şi 34 de lei pentru lemne, celor care au un venit lunar mediu pe membru de familie între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă  o sumă de 70 de lei pentru gaze naturale şi 30 lei pentru lemne, cei care au un venit lunar mediu pe membru de celor 425,1 lei şi 480 lei se acordă o sumă de 45 de lei pentru gaze naturale şi 26 de lei pentru lemne, cei care au un venit lunar mediu pe membru de familie între 480,1 lei şi 540 lei primesc 35 de lei pentru gaze naturale şi 20 lei pentru lemne, iar cei care au un venit între 540,1 şi 615 lei primesc 20 lei pentru gaze naturale şi 16 lei pentru lemne.
Subvenţii pentru încălzirea locuinţelor cu energie electrică
De asemenea, acesta este cel de-al doilea an în care se acordă subvenţii şi pentru argeşenii care încălzesc locuinţele cu energie electrică. Astfel, familiile şi persoanele cu un venit lunar cumulat de până la 155 lei, beneficiază de o subvenţie în sumă de 240 lei. Pentru cei ale căror venituri lunare se situează între 155,1 lei şi 210 lei, cuantumul ajutorului pentru încălzire este de 216 lei, iar persoanele cu venituri între 210, 1 lei şi 260 lei vor primi 192 lei. Totodată, pentru cei care au un venit lunar între 260,1 lei şi 310 lei, se acordă un ajutor de 168 lei, iar persoanele care câştigă între 310,1 lei şi 355 lei, vor primi, ca subvenţie, suma de 144 lei. 120 lei pe lună vor primi cei cu venituri lunare între 355,1 lei şi 425 lei, iar persoanele ale căror venituri se încadrează în pragul imediat următor, cu o limită maximă de 480 lei, vor primi un ajutor în sumă de 96 lei. Cei care înregistrează venituri cuprinse între 480,1 lei şi 540 lei vor primi o subvenţie la încălzire de 72 lei, iar familiile şi persoanele care se încadrează la ultimul prag, cu venituri cuprinse între 540,1 lei şi 615 lei, vor beneficia de un ajutor în valoare de 48 lei/lună.
Ce bunuri deţinute vă pot exclude de la acordarea ajutorului de încălzire
Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei:
Bunuri imobile:
n Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti.
n Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1000 mp în zona urbană şi 2000 mp în zona rurală.
Bunuri mobile:
n Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanele aflate în zone greu accesibile.
n Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.
n Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.
n Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”.
n Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.
n Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.
n Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.
Depozite bancare:
n Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei.
Terenuri/animale şi/sau păsări
n Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.
Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei au obligaţia să comunice orice modificare intervenită în situaţia din declaraţie (numărul membrilor familiei, modificarea veniturilor, a bunurilor, în termen de 5 zile de la data modificării prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe proprie răspundere. Declararea unui număr mai mare de membri de familie, sau a unor  venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor codului penal.
„Nedeclararea bunurilor şi imobile deţinute şi a veniturilor realizate de către toţi membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 la 1.000 de lei. Toate aceste lucruri vor fi verificate. Atragem atenţia argeşenilor că pentru încălcarea acestor prevederi, pentru sezonul rece 2013 – 2014, au fost descoperite un număr de 91 de persoane din Curtea de Argeş, de la care s-au recuperat integral sumele primite drept subvenţie. Am recuperat suma de 30.000 de lei”, au spus reprezentanţii SPAS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email