Cum se plăteşte impozitul pe teren pentru persoanele juridice

Consiliul Local a aprobat de curând taxele şi impozitele pe care cetăţenii din Curtea de Argeş le plătesc. Din numărul de ieri aţi aflat ce impozite trebuie să achite persoanele fizice, iar azi vă informăm cu privire la impozitele datorate de persoanele juridice din Curtea de Argeş pentru terenurile pe care le deţin. Astfel, potrivit deciziei Consiliului Local, „în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul pe teren se calculează ca pentru un teren agricol numai dacă îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții: au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura; au înregistrat în evidența contabilă venituri și cheltuieli din desfășurarea acestui obiect de activitate”. Această prevedere, care se regăseşte însă şi în Codul Fiscal, spun specialiştii, a stârnit şi continuă să stârnească un mare scandal la Curtea de Argeş, pentru că toate firmele trebuie să plătească pe terenul pe care îl au impozit mare, chiar dacă este teren agricol sau nu. Dacă societatea care are teren nu are ca principal obiect de activitate agricultura, impozitul datorat bugetului este pentru teren cu construcţii. Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și schimbarea categoriei de folosință se pot face numai pe bază de documente, anexate la declarația făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsă acestuia, a unui membru major al gospodăriei, potrivit normelor prevăzute la art. 293, sub sancțiunea nulității.  Impozitul și taxa pe teren se plătesc anual, în două rate egale, până la 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Impozitul anual pe teren, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email