Totul despre decontarea navetei cadrelor didactice

De curând au fost aprobate normele metodologice privind decontarea cheltuielilor cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat pentru naveta la și de la locul de muncă.

Potrivit actului normativ, naveta beneficiarilor poate fi efectuată cu mijloace de transport ale operatorilor de transport autorizaţi – transport în comun: microbuze, autobuze, tren, ambarcaţiune sau autoturismul / ambarcaţiune proprietate personală sau deținut/ă legal .

Cadrele didactice au obligația să prezinte lunar instituției de învățământ în care îşi desfășoară activitatea documentele justificative pentru decont însoțite de cererea tipizată pentru decontarea lunară a navetei. Decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă se face integral, în luna următoare depunerii documentelor justificative, în condițiile stipulate de metodologie.

Consiliul de administraţie al unităţii de învățământ analizează și verifică legalitatea solicitărilor, aprobă lunar cererile solicitanţilor și fundamentează necesarul lunar de finanţare, individual și pentru toate cadrele didactice din unitatea de învățământ. Directorul unităţii de învățământ transmite necesarul de finanțat, sub formă de solicitare, primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea lunii pentru care se face fundamentarea, în vederea deschiderii de credite pentru efectuarea plăților.

 

Finanțarea acestor cheltuieli se asigură din veniturile proprii ale bugetelor locale și din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată, pentru echilibrarea bugetelor locale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email