Cum scăpaţi de datoriile la bugetul local

Primăria a lansat în dezbatere publică Procedura de acordare a anulării accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018, datorate bugetului local al municipiului Curtea de Argeş”. Documentul a fost postat pe site-ul instituţiei pentru a fi consultat şi pentru ca cetăţenii să trimită sugestii sau observaţii. Nu a trimis nimeni nimic, aşa că în termen de 30 de zile Consiliul Local o să adopte o hotărâre referitoare la această procedură. Vă prezentăm mai jos condiţiile în care se pot anula accesoriile şi cum trebuie procedat.

Cine poate să beneficieze

Procedura se aplică pentru debitorii persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică care la data de 31 decembrie 2018, inclusiv, au obligații bugetare principale restanțe administrate de organul fiscal local, sub 1 milion lei.

Obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 sunt obligațiile bugetare inclusiv amenzi contravenționale pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la 31 decembrie inclusiv; diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a  împlinit termenul de plată; alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie inclusiv.

 Nu sunt considerate obligații de plată restante la 31 decembrie 2018 inclusiv obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv; obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

Durata și condițiile aplicării procedurii

Procedura se aplică de la data aprobării prin Hotarea Consiliului Local până la 15 decembrie 2019, termenul de soluționare de către organul fiscal a cererilor depuse în termen fiind 31.12.2019.

 Accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului local al municipiului Curtea de Argeș, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:  toate obligațiile bugetare principale inclusiv amenzile contravenționale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin plată sau orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv; sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și accesoriile aferente precum și amenzile contravenționale administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019 inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor; debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale până la data depunerii cererii de  anulare a accesoriilor. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioada în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite de către organul fiscal local.

Debitorul trebuie să depună cererea de anulare până la 15 decembrie 2019

Avem în evidență multe firme aflate în procedura de insolvență/faliment cu un volum mare de creanță bugetară la care  organul fiscal local nu mai are competență de recuperare. Considerăm că prin anularea accesoriilor vom veni în sprijinul societăților ce nu se află încă într-o procedura de insolvență dar care au dificultăți financiare privind achitarea impozitelor și taxelor locale, evitând astfel intrarea acestora în insolvență sau faliment și implicit imposibilitatea de a mai recupera sumele restante.

 În ce privește persoanele fizice , acestea înregistrează restanțe la principalele categorii de impozite şi taxe locale, chirii, concesiuni, amenzi contravenționale. Rata de încasare a obligațiilor restante prin aplicarea măsurilor de executare silită este mică și considerăm că prin aplicarea procedurii de anulare a accesoriilor există posibilitatea conformării benevole a contribuabililor și încasarea unor restanțe care în altă situație nu ar fi posibilă”, argumentează directorul economic al Primăriei, Gheorghe Florescu, anularea accesoriilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email