Cum să iei bani de la UE

Această rubrică este dedicată argeşenilor care vor să înceapă o afacere cu bani de la UE sau care vor să-şi dezvolte, cu fonduri europene, afacerea pe care o au. În fiecare zi în acest colţ de pagină veţi găsi informaţiile de care aveţi nevoie pentru a beneficia de bani europeni.
Noile reguli pentru ajutorul de Minimis
Ajutorul de Minimis este un ajutor de stat nerambursabil în valoare de maxim 90000 euro pe o perioadă de maxim 2 ani, pentru investiții, cu condiția creării a 5 locuri de muncă. Se finanțează maxim 1111 întreprinderi, iar principiul este cel al rambursării (cheltuiești și ți se returnează). Nu se finanțează activități noi (minim un an de la înființare), iar activitatea pentru care se solicita finanțare trebuie să se desfășoare la sediul social sau la un punct de lucru autorizat cu cel puțin 3 luni înainte.
 Nu se finanțează agricultura şi nici întreprinderile aflate în dificultate, conform definiției legale).  Înscrierile se fac online începând cu 15 ianuarie prin depunerea unui formular la Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici Și Mijlocii şi CooperaȚie PloieȘti (pentru argeșeni). Dacă solicitantul e acceptat, el depune ulterior restul documentelor.  O noutate este că nu se mai aplică regulă primului venit ci se calculează un punctaj, conform tabelului de mai jos:
GRILĂ ***    Întreprinderi cu activitate
      
Categoria IMM        15
Microîntreprindere        15
Întreprindere mică        10
Întreprindere mijlocie        5
Sectorul pe care acesează    35
Producție            35
Învățământ, Știință, Cercetare    30
Servicii, Sănătate și asistență socială, Cultură și artă                20
Rezultate aşteptate după implementarea planului de investiţii
OBSERVATIE: se acorda suplimentar 5 puncte pentru 1 loc de munca ocupat de absolvent universitar promotia 2013    35
locuri de muncă create = 5    30
locuri de muncă create = 4    25
locuri de muncă create = 3    20
locuri de muncă create = 2    15
locuri de muncă create = 1    10
Locatia implementarii proiectului    15
Implementare proiect  în mediul rural    15
Implementare proiect  în zonă defavorizată    10
Implementare proiect în mediu urban    5
TOTAL                100

d)Admiterea la finanţare se va face în urma verificărilor prevăzute la lit. c) în  ordinea punctajului obţinut la completarea formularului de inscriere nr. 8. La punctaje egale va prevala în această ordine:
i) domeniul de activitate din care face parte codul CAEN pe care se solicita finantarea, 
ii) numarul locurilor de munca nou create,
iii)categoria IMM din care face parte solicitantul,
iv) locatia implementarii proiectului, 
v) valoarea profitului obtinut din exploatare la 31 decembrie 2012,
vi) valoarea profitului net la 31 decembrie 2012.
Cum numărul de ajutoare este mic, profilul candidatului cu şanse este : microintreprindere de producţie, în mediul rural, care creează cât mai multe locuri de muncă şi cu profit din exploatare cât mai mare.
Pentru orice fel de alte informaţii sau consultanţă pentru scrierea de proiecte vă aşteptăm la telefon 0737031037.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email