Cum să iei bani de la UE – Totul despre Axa LEADER

Această rubrică este dedicată argeşenilor care vor să înceapă o afacere cu bani de la UE sau care vor să-şi dezvolte, cu fonduri europene, afacerea pe care o au. În fiecare zi în acest colţ de pagină veţi găsi informaţiile de care aveţi nevoie pentru a beneficia de bani europeni.
Programul de Dezvoltare Rurală are în componenţă  axa 4, LEADER, în vederea sprijinirii strategiilor locale de dezvoltare. Pentru perioada 2007-2013, LEADER nu va  funcţiona ca program separat finanţat din fondurile structurale, ci va fi integrat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. Sprijinul acordat prin axa Leader oferă posibilitatea, în contextul elaborării strategiilor de dezvoltare locală pe baza nevoilor locale şi a punctelor forte, de a combina toate cele trei obiective – competitivitate, mediu şi calitatea vieţii / diversificare.
Sprijinul nerambursabil va fi acordat pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală.
Proiectele ce vor fi implementate prin axa LEADER vor fi proiecte mici care vor trebui să respecte un plafon de maxim 200.000 euro co-finanţare publică, iar valoarea totală a investiţiei nu va depăşi 400.000 euro.
Măsura 421 „Implementarea proiectelor de cooperare” se încadrează în Axa IV – LEADER şi reprezintă una din cele trei măsuri de investiţii ale acestei Axe.
Prin intermediul Măsurii 421 se vor finanţa urmatoarele proiecte de cooperare :
• cooperare interteritorială: cooperarea între diverse zone rurale din acelaşi stat membru. Aceasta poate avea loc între grupuri LEADER şi este, de asemenea, deschisă altor grupuri locale care utilizează aceeaşi abordare participativă;
• cooperarea transnaţională: cooperarea între grupuri LEADER din cel puţin două state membre sau între grupuri din ţări terţe care au o abordare similară.
Proiectele eligibile pentru sprijin vor fi acţiuni comune care corespund obiectivelor măsurilor din cele 3 axe (Axele I, II şi III) ale FEADR. Acţiunile comune pot avea ca obiectiv şi construcţia instituţională: schimb de experienţă şi bune practici privind dezvoltarea locală prin publicaţii comune, organizarea de evenimente, proiecte de twinning (schimb de manageri de program şi de personal) sau lucrări de dezvoltare comune sau coordonate în comun, precum şi acţiuni de instruire.
De asemenea, sunt eligibile costuri ocazionate de pregătirea proiectului.
Funcţionarea unei structuri comune este considerată cea mai integrată formă de cooperare.
Proiectele de cooperare vor fi selectate de către:
• Grupurile de Acţiune Locală, GAL, dacă au integrate în strategia lor de dezvoltare acţiuni de cooperare. În acest caz, criteriile deeligibilitate şi selecţie vor fi elaborate şi aplicate de GAL şi incluse în strategia de dezvoltare locală.
• AM- PNDR, pentru celelalte GAL-uri, care nu au prevăzut aceste acţiuni în strategia lor de dezvoltare locală. În acest caz, criteriile de selecţie vor fi elaborate de Autoritatea de Management.
Pentru orice fel de alte informaţii sau consultanţă pentru scrierea de proiecte vă aşteptăm la telefon 0737031037.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email