Cum să iei bani de la UE – PNDR – Axa 4 – Sprijinirea strategiilor locale de dezvoltare

Această rubrică este dedicată argeşenilor care vor să înceapă o afacere cu bani de la UE sau care vor să-şi dezvolte, cu fonduri europene, afacerea pe care o au. În fiecare zi în acest colţ de pagină veţi găsi informaţiile de care aveţi nevoie pentru a beneficia de bani europeni.
Programul de Dezvoltare Rurală are în componenţă Axa 4, LEADER, în vederea sprijinirii strategiilor locale de dezvoltare. Pentru perioada 2007-2013, LEADER nu va  funcţiona ca program separat finanţat din fondurile structurale, ci va fi integrat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. Sprijinul acordat prin Axa LEADER oferă posibilitatea, în contextul elaborării strategiilor de dezvoltare locală pe baza nevoilor locale şi a punctelor forte, de a combina toate cele trei obiective – competitivitate, mediu şi calitatea vieţii / diversificare.
Selecţia proiectelor ce urmează a fi implementate pe baza unei strategii de dezvoltare va fi realizată de GAL prin Comitetul de Selecţie, format din membri ai parteneriatului. Criteriile de selecţie pe baza cărora vor fi alese proiecte în vederea implementării vor fi elaborate de către GAL şi vor ţine cont de specificul local şi de asemenea se va acorda o atenţie deosebită la selecţia proiectelor inovative.
Sprijinul nerambursabil va fi acordat pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală.
Proiectele ce vor fi implementate prin axa LEADER vor fi proiecte mici care vor trebui să respecte un plafon de maxim 200.000 euro co-finanţare publică, iar valoarea totală a investiţiei nu va depăşi 400.000 euro.
Codul măsurii 41
411 – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier
412 – Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural
413 – Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale – Obiectivele şi scopul unor astfel de măsuri, beneficiarii, acţiunile şi costurile eligibile, intensitatea ajutorului şi criteriile pentru selecţia proiectelor trebuie să fie prezentate în strategia de dezvoltare locală şi aprobate de Autoritatea de Management.
Obiective operaţionale – implementarea strategiilor şi proiectelor integrate de dezvoltare locală (ce pot acoperi mai multe axe) în vederea creşterii competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, îmbunătăţirii mediului şi a spaţiului rural, creşterii calităţii vieţii şi diversificării activităţilor economice din spaţiul rural.
 Pentru orice fel de alte informaţii sau consultanţă pentru scrierea de proiecte vă aşteptăm la telefon 0737031037.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email