Cum să iei bani de la UE – Mii de euro pentru dezvoltarea satelor

Această rubrică este dedicată argeşenilor care vor să înceapă o afacere cu bani de la UE sau care vor să-şi dezvolte, cu fonduri europene, afacerea pe care o au. În fiecare zi în acest colţ de pagină veţi găsi informaţiile de care aveţi nevoie pentru a beneficia de bani europeni.
Măsura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale se finanţează 100%. Sprijinul pentru această măsură vizează investiţii în spaţiul rural pentru:
a) Crearea și modernizarea infrastructurii fizice de bază;
 b) Crearea și dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populația rurală;
 c) Protejarea patrimoniului cultural de interes local și natural din spațiul rural.
 Tipul de servicii/acțiuni sprijinite –
 Pentru componenta a):
n Înființarea de drumuri noi, extinderea și îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local (drumuri comunale, vicinale și străzi din interiorul comunei) ce aparțin proprietății publice a unității administrative (comună) pe teritoriul căreia se află, așa cum sunt definite și clasificate în conformitate cu legislația națională în vigoare;  n Prima înființare, extinderea și îmbunătățirea rețelei publice de apa (captare, stații de tratare, alimentare) pentru localitățile rurale având sub 10.000 populație echivalentă;  n Prima înființare, extinderea și îmbunătățirea rețelei publice de apa uzată (canalizare, stații de epurare) pentru localitățile rurale având sub 10.000 populație echivalentă;  n Prima înființare și extinderea rețelei publice de joasă tensiune și a rețelei publice de iluminat cu eficientă energetică ridicată;  n Prima înființare și extinderea rețelei publice locale de alimentare cu gaz către alte localități rurale sau către zone rurale care nu sunt conectate la rețea;  n Investiții în stații de transfer  pentru deșeuri și dotarea cu echipamente de gestionare a deșeurilor.
 Pentru componenta b):
n Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală   n Renovarea clădirilor publice (exemplu primării) și amenajări de parcări, piețe, spații pentru organizarea de târguri etc);  n Investiții în sisteme de producere și furnizare de energie din surse regenerabile   n Înființare și dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele de îngrijire copii, bătrâni și persoane cu nevoi speciale;  n Investiții în construcția de grădinițe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora;  n Achiziționarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea locală în zonele unde o astfel de investiție nu este atractivă pentru companiile private dar care este indispensabilă pentru comunitate și vine în sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale inclusiv construirea de stații de autobuz;  n Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice  n Investiții de renovare, modernizarea și dotarea aferentă a așezămintelor culturale
 Pentru componenta c):
n Restaurarea, consolidarea și conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural și natural din spațiul rural  n Studii privind patrimoniul cultural (material și imaterial) din spațiul rural   n Achiziționare de echipamente pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural.
  Pentru orice fel de alte informaţii sau consultanţă pentru scrierea de proiecte vă aşteptăm la telefon 0737031037.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email