Cum să iei bani de la UE – Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii

Această rubrică este dedicată argeşenilor care vor să înceapă o afacere cu bani de la UE sau care vor să-şi dezvolte, cu fonduri europene, afacerea pe care o au. În fiecare zi în acest colţ de pagină veţi găsi informaţiile de care aveţi nevoie pentru a beneficia de bani europeni
Masura 122 Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii are ca obiectiv general creşterea valorii economice a pădurilor ţinând cont de rolul multifuncţional şi managementul durabil al pădurilor, iar ca obiective specifice următoarele –
– Îmbunătăţirea structurii sau refacerea pădurilor slab productive degradate, sprijinirea aplicării programelor de refacere a pădurilor slab productive sau neconforme cu tipul natural fundamental de pădure, cum ar fi pădurile de răşinoase din afara arealului natural cu specii adaptate mai bine condiţiilor locale şi cu rezistenţă mai bună împotriva factorilor dăunători naturali (doborâturi de vânt, atacuri de insecte etc.);
– Achiziţionarea de echipamente şi maşini de tăiere necesare pentru realizarea măsurilor tehnice şi a operaţiilor necesare până la vârsta exploatabilităţii (ex. rărituri, elagaj artificial, combaterea bolilor şi dăunătorilor) şi suportul tehnic pentru executarea acestor lucrări (mâna de lucru/servicii);
– Achiziţionarea de echipamente şi maşini necesare lucrărilor silvice de exploatare cu impact redus asupra mediului, excepţie făcând echipamentele ce realizează în acelaşi timp exploatarea şi procesarea primară a materialului lemnos – cum sunt harvesterurile – şi care sunt eligibile prin măsura 123;
– Producerea de puieţi forestieri de calitate pentru nevoile proprii prin înfiinţarea de pepiniere când sunt necesare lucrări de împădurire în proprietatea forestieră .
– Creşterea numărului de proprietari de pădure care îmbunătăţesc valoarea economică a pădurii la nivel de exploataţie forestieră.
Tipuri de beneficiari –
a. Proprietari privaţi de pădure, persoane fizice sau asociaţii ale acestora;
b. Comunităţi locale deţinătoare de pădure în comun (cu drept de proprietate indivizibil) sau asociaţiile acestora;
c. Comune, şi municipalităţi deţinătoare de pădure sau asociaţiile acestora;
d. Alte categorii de deţinători de pădure diferite de proprietatea de stat, deţinători de pădure independenţi (biserici, spitale, şcoli) şi asociaţiile acestora;
e. Asociaţii mixte din oricare din categoriile de mai sus.
Se finanţează 50% din valoarea proiectului, valoare maximă finanţată fiind de 1.000.000  de euro.
Pentru orice fel de alte informaţii sau consultanţă pentru scrierea de proiecte vă aşteptăm la telefon 0737031037.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email