Cum să iei bani de la UE – Astăzi, despre afacerile din mediul rural

Această rubrică este dedicată argeşenilor care vor să înceapă o afacere cu bani de la UE sau care vor să-şi dezvolte, cu fonduri europene, afacerea pe care o au. În fiecare zi în acest colţ de pagină veţi găsi informaţiile de care aveţi nevoie pentru a beneficia de bani europeni.
Politicile Uniunii Europene stabilesc un set de obiective care, pe baza unor principii, sunt transpuse în  legislaţia naţională (Cadrul Strategic Naţional de Referinţă pentru perioada 2007 – 2013 în România). În conformitate cu C.S.N.R. şi în colaborare cu Comisia Europeană, fiecare stat îşi stabileşte propriile programe  cu subdiviziunile numite axe prioritare.
Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, România urmează, în ceea ce priveşte agricultura şi dezvoltarea rurală, principiile Politicii Agricole Comune ( PAC), care reprezintă un set de reguli şi măsuri care vizează în principal creşterea productivităţii, garantarea unui nivel de viaţă echitabil populaţiei din agricultură, stabilizarea pieţelor, garantarea securităţii aprovizionărilor, asigurarea consumatorului cu provizii la preţuri raţionale.
Prima direcţie prioritară pentru dezvoltarea spaţiului rural (Axa I) – Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic – urmăreşte restructurarea şi dezvoltarea producţiei agricole şi silvice, dar şi a industriilor prelucrătoare aferente, pentru a le face mai competitive şi pentru a contribui la creşterea economică şi convergenţa veniturilor din spaţiul rural (acolo unde este posibil), în paralel cu asigurarea condiţiilor de trai şi protecţia mediului din aceste zone.
Axa II – Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale – pune accent pe menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului din zonele rurale ale României prin promovarea unui management durabil atât pe suprafeţele agricole, cât şi pe cele forestiere. Obiectivele privind menţinerea biodiversităţii şi conservarea naturii se materializează prin sprijinirea conservării şi dezvoltării pădurii, asigurarea unei ocupări echilibrate a teritoriului şi dezvoltarea practicilor de management durabil al terenurilor agricole şi forestiere.
Axa III – Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale – vizează gestionarea şi facilitarea tranziţiei forţei de muncă din sectorul agricol către alte sectoare care să le asigure un nivel de trai corespunzător din punct de vedere social şi economic.
Pentru orice fel de alte informaţii sau consultanţă pentru scrierea de proiecte vă aşteptăm la telefon 0737031037.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email