Cum pot influenţa cetăţenii modul în care se construieşte la Curtea de Argeş

Noul Plan Urbanistic General (PUG) al municipiului este în lucru, urmând ca el să fie finalizat în luna august a acestui an. Direcţia Arhitect Şef de la Primărie a elaborat un Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului, regulament care va intra în vigoare curând.
Obiectivele Regulamentului sunt „informarea publicului cu privire la intenţiile şi propunerile preliminare ale planurilor urbanistice şi atragerea în procesul de consultare, oferirea posibilităţii cetăţenilor de a aduce la cunoştinţa autorităţii administraţiei publice locale a eventualelor observaţii, sugestii, semnalări, conflicte de interese cu privire la intenţia anunţată, implicarea publicului în procesul de elaborare a documentaţiilor de urbanism şi în luarea deciziilor în domeniu, colectarea informaţiilor şi opţiunilor cu privire la dezvoltarea urbanistică şi fundamentarea obiectivelor pe baza obiectivelor strategice de dezvoltare durabilă, ţinând cont de opiniile factorilor cheie implicaţi şi de semnalele publicului, creşterea şi îmbunătăţirea calităţii planificării dezvoltării urbane şi a documentaţiilor de urbanism elaborate pe teritoriul municipiului Curtea de Argeş”.
Primăria trebuie să consulte cetăţenii
Conform Regulamentului menţionat, „administraţia publică este datoare să emită informaţii către cetăţeni privind activitatea şi planurile sale pentru ca aceştia să poată înţelege direcţiile prioritare ale politicii administrative”. Mai mult, „consultarea publicului presupune acţiuni din partea administraţiei publice locale cât şi din partea cetăţenilor, aceasta fiind acţiunea autorităţilor pentru identificarea necesităţilor cetăţenilor, pentru evaluarea priorităţilor unor acţiuni şi pentru colectarea de idei şi sugestii privind o anumită problemă”.
Dacă ar fi să traducem limbajul greoi al regulamentului, asta înseamnă că cetăţenii municipiului trebuie să fie informaţi cu privire la ce se face în oraş şi să fie consultaţi în anumite situaţii. În cazul unor diferite categorii de documente de urbanism, Planuri de Urbanism Zonale, sau de Detaliu, se va stabili un grup ţintă care este implicat în ce se amenajează sau construieşte, iar acel grup va avea acces la documente.
Rămâne de văzut dacă acest Regulament la funcţiona, şi dacă cetăţenii chiar vor putea avea un cuvânt de spus în domeniul urbanismului. Cum multe hârtii s-au acoperit de praf la Primărie, şi nimeni nu s-a mai uitat vreodată pe ele, e posibil ca şi acesta să păţească la fel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email