Cum ne „arde” Electrica la debranşare şi rebranşare

Dacă aveţi neşansa să rămâneţi în urmă cu plata facturii la curent, trebuie să ştiţi că problema e gravă. Un comunicat remis redacţiei noastre din partea CEZ Distribuţie ne informează că „dacă termenul de întârziere depăşeşte 45 de zile, clientul va fi deconectat şi va achita în totalitate costurile aferente deconectării şi reconectării. În cazul operării deconectării, reconectarea se va face în ziua lucrătoare imediat următoare zilei efectuării plăţii debitelor restante. În acest caz valoarea taxei de reconectare stabilită de operatorul de distribuţie este între 265 şi 545 lei, în funcţie de locul unde se realizează deconectarea”.  
Care este perioada de graţie
Cum problemele cauzate de societatea de electricitate sunt multe la Curtea de Argeş şi în zonă, informaţiile transmise de CEZ devin foarte importante. „În eventualitatea în care un client înregistrează întârzieri la plata facturilor mai mari de 30 de zile de la data scadenţei, conform prevederilor contractului de furnizare a energiei electrice, acesta va suporta penalităţi de întârziere. Puteţi evită aceste neplăceri respectând termenul scadent al facturii, care este 15 zile de la data emiterii pentru clienţii casnici şi 10 zile în cazul agenţilor economici”, ne spun cei de la CEZ. „Dacă termenul de întârziere depăşeşte 45 de zile, clientul va fi deconectat şi va achita în totalitate costurile aferente deconectării şi reconectării”. Deci, plătim şi deconectarea şi reconectarea.
„Neprimirea facturii nu însemna scutirea de la plată”
Specialiştii în comunicare ai societăţii ne învaţă ce trebuie să facem dacă ajungem în nefericita situaţie, pentru noi, în care ni s-a tăiat curentul, sau dacă am întârziat cu plata. „În caz de întârziere, când clientul efectuează plata în perioada de preaviz de deconectare pentru neplată, are obligaţia că în termen de maximum două zile de la efectuarea plăţii dar mai înainte de termenul de întrerupere a alimentării pentru neplată, să transmită furnizorului, în copie, actul prin care face dovadă efectuării acesteia, pentru evitarea întreruperii alimentării şi achitarea taxelor aferente acestui serviciu”.
Am primit factura sau nu, nu contează, trebuie să plătim. „Chiar dacă nu a intrat în posesia facturii de energie electrică, clientul trebuie să se asigure că îşi onorează obligaţiile contractuale faţă de furnizor şi să sesizeze acest lucru pentru a se elimina cauzele care au condus la această situaţie”, spun cei de la CEZ. „Aceasta înseamnă că trebuie să contacteze furnizorul (…) şi să se informeze în legătură cu situaţia soldului. Neprimirea facturii nu însemna scutirea de la plată. În cazul în care nu solicită o copie după factură, clienţii pot achita debitul restant şi cu o factură mai veche. Aceasta însă doar după o informare prealabilă în legătură cu situaţia soldului şi achitarea întregului debit restant (factură curentă plus eventuale sume restanţe, dacă există)”.
Prin urmare, noi avem o mulţime de obligaţii faţă de CEZ, cea mai importantă fiind să plătim tot ce ni se facturează. Firma are însă mult mai puţine obligaţii, cea de furnizare continuă şi la parametri de calitate a energiei electrice nefiind prioritară. Dovadă este multitudinea de întreruperi a curentului şi mulţimea de probleme create de acest lucru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email