Cum îşi încalcă propriul regulament Consiliul Local

La Curtea de Argeş există un Regulament de funcţionare a Consiliului Local, pe care aleşii îl încalcă aproape la fiecare şedinţă fără să păţească ceva. Consilierii au aprobat acest Regulament care are caracter de lege locală şi care prevede şi sancţiuni pentru nerespectarea lui. Se pare însă că nimănui nu-i pasă de asta, atâta vreme cât poate ieşi câte ceva pentru fiecare la mai toate şedinţele. Dacă nu trage vreun folos personal dintr-o hotărâre, atunci măcar pentru vreun prieten, cumnat, sau cunoştinţă care ar putea la un moment dat să servească unui interes şi tot e bine pentru consilieri. Nu toţi sunt aşa, doar o mare parte  din ei.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Curtea de Argeş este public, orice argeşean putând să-l citească pe site-ul Primăriei. Mai ales consilierii ar trebui să ştie despre prevederile sale, căci sunt interesaţi direct şi l-au votat.
Spre exemplu, articolul 88 prevede că „aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje”. De asemenea, „aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private”. S-a întâmplat, şi nu o singură dată, în Consiliul Local Curtea de Argeş să se ceară cu insistenţă asfaltarea unei străzi pe care absolut întâmplător se află un punct de lucru sau sediul firmei alesului ori chiar casa în care locuia.
Relaţia aleşilor cu urbea. Există?!
Articolul 89 al aceluiaşi Regulament scrie clar – „aleşii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţă cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală”. În vederea realizării acestei legături, articolul 90 prevede că „ aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii”. Niciodată nu s-a întâmplat la Curtea de Argeş vreo întâlnire a consilierilor cu cetăţenii, darămite periodic ! Aleşii sunt de asemenea „obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului”. Ultimele rapoarte de activitate sunt din 2009, iar de atunci niciun ales local nu a crezut de cuviinţă să-i informeze pe cei care i-au ales despre activitatea lor.
Când este cazul unui interes personal
Regulamentul defineşte interesul personal astfel – „aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru : soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia; o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri; o altă autoritate din care fac parte; orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora; o asociaţie sau fundaţie din care fac parte”. Cum rămâne cu cei care sunt directori de instituţii şi votează bugetul din care instituţia respectivă primeşte bani sau cu cei care votează prelungirea canalizării pe strada pe care au o casă de vacanţă sau locuinţa socrilor ?!
La Curtea de Argeş legea nu are mare trecere, mai ales în Consiliul Local. În ciuda Regulamentului din care v-am prezentat doar cîteva articole, aleşii, nu toţi, dar mulţi dintre ei, îşi fac afacerile, îşi ajută prietenii, totul cu ajutorul funcţiei obţinute prin vot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email