Cum încalcă legea Consiliul Local

Consiliul Local Curtea de Argeş are un Regulament de funcţionare, realizat pe baza Legii Administraţiei Publice Locale. Regulamentul e vechi, din 2007, numai că nu e pus în aplicare. Cetăţenii se plâng de faptul că nimeni nu-i bagă în seamă, că pot depune oricâte plângeri şi pot face oricâte petiţii, nimeni nu-i ajută. Se fac reclamaţii sau sesizări către Primărie, iar răspunsurile ar trebui să apară în 30 de zile, potrivit legii. Că nu se întâmplă aşa, e un lucru ştiut.
Mai mulţi cetăţeni ne-au întrebat cum pot lua legătura cu consilierii locali, cei care au fost aleşi ca să le reprezinte interesele. În Primărie există un biroul al consilierilor locali, în care aceştia ar trebui să acorde audienţe. Regulamentul despre care vorbeam mai devreme este cât de poate de clar în această privinţă. Iată ce prevede – „Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special şi sunt transmise primarului pentru a fi repartizate compartimentelor de specialitate pentru a fi analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare. Semestrial, în şedinţă ordinară, consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor”. De la începutul mandatului acestui Consiliu Local nu a fost prezentată nicio petiţie şi nu a fost analizat nici un mod de soluţionare. Asta pentru că nu s-a spus că ar fi fost soluţionată vreuna. Deci, Consiliul Local încalcă Regulamentul care are caracter de lege pe plan local. Mai departe.
Rapoarte de activitate inexistente
În repetate rânduri, consilierii locali au cerut rapoarte de activitate de la şefii serviciilor subordonate. Pentru că ei nu au respectat legea şi nu au ţinut audienţe, s-au gândit să le ceară subordonaţilor, pe linie administrativă, acest lucru. În solicitările lor s-au bazat pe acelaşi Regulament, care prevede – „Semestrial, în şedinţele ordinare din lunile ianuarie şi iulie, personalul aparatului permanent şi serviciile subordonate consiliului local vor prezenta rapoarte de activitate. De asemenea, consiliul poate solicita rapoarte de activitate compartimentelor de execuţie din cadrul primăriei, care le vor prezenta în şedinţa imediat următoare, dar nu mai des de două ori pe an”. În plus, conform documentului citat „Comisiile de specialitate vor organiza cel puţin trimestrial primirea în audienţă a cetăţenilor, conform unui grafic afişat la avizier”. Aţi văzut dumneavoastră vreun astfel de grafic la Primărie ?! Nici noi.
Ce alte obligaţii mai au aleşii locali
Regulamentul menţionat este foarte interesant, iar dacă ar fi aplicat, viaţa cetăţenilor ar fi, poate, măcar mai simplă, dacă nu şi mai bună. Citiţi alte obligaţii pe care le au consilierii locali – „Aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje. Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private. Aleşii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţă cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală. Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii”. În plus, „fiecare consilier, precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului”. Pe site-ul instituţiei sunt postate doar câteva rapoarte de activitate, pe care Interes Argeşean vi le-a prezentat, ale lui Gheorghe Bugeac, Ion Şerban şi al fostului consilier local Claudia Mihăilescu. Încă odată aleşii demonstrează că nu le pasă de regulamentul adoptat tot de ei, sau de cei dinaintea lor.
Raport după orice deplasare
Cel puţin odată pe an, în martie, o delegaţie a Consiliului Local pleacă la Nevers, oraşul francez înrudit, pentru a participa la manifestările organizate acolo cu ocazia împlinirii unui număr de ani de la înfrăţire. Cei care fac deplasarea trebuie să prezinte un raport, să vadă şi cetăţeanul care a plătit plimbarea pe ce a dat banii. Asta scrie în Regulament – „În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate. În cazul primarului, viceprimarului şi consilierilor locali termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile”. De la ultima vizită la Nevers au trecut de mai multe ori câte 30 de zile, numai raportul nu a apărut. În acest caz, „aleşii locali vor suporta cheltuielile deplasării”, scrie negru pe alb în Regulamentul de funcţionare, numai că, din nou, nimeni nu ţine cont de el.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email