Cu două zile înainte să-i expire mandatul de administrator, Bolovan s-a numit director tehnic

În aceste zile la Aquaterm, societatea care se ocupă de apa şi canalizarea din municipiu, se face un control din partea auditorului de la Primărie, măsură dispusă de primarul Constantin Panţurescu după ce mandatul de administrator al lui Ion Bolovan a încetat, pe 26 martie. Noul administrator, Gabriel Nastea, are un mandat provizoriu de şase luni, perioadă în care trebuie să găsească un Consiliu de Administraţie iar acesta să organizeze un concurs pentru un alt administrator, nu provizoriu.

Înainte de a pleca, pe 22 martie, Ion Bolovan, în calitate de director general, a emis o decizie prin care acelaşi Ion Bolovan era numit director tehnic al SC Aquaterm. Nu a stat în noua funcţie însă decât până pe 26 martie, când a plecat definitiv.

SC Aquaterm are 111 salariaţi, inclusiv noul administrator care este şi director general, aşa cum a fost şi Bolovan. Ciudat este faptul că sunt 11 cititori casieri, un casier central, un economist, un  tehnician, un angajat la Resurse Umane, care este şef de formaţie, adică este şeful lui, patru paznici, etc. La staţia de la Cerbureni lucrează 19 persoane. Şi mai ciudat este că, deşi în ultimii ani Aquaterm nu a mai primit de la administraţia locală bani şi nu a mai făcut niciun metru de canalizare, nici nouă şi nici nu a mai prelungit reţelele existente, societatea are mulţi angajaţi pe post de instalator, operator, etc. care au lucrat doar când au avut avarii. Ce-i drept, avarii au fost destule, dar nu zilnice, din fericire pentru argeşeni, astfel încât angajaţii Aquaterm au cam stat degeaba. Salariile lor nu sunt mari, însă, spre deosebire de cel al fostului director, care încasa 6500 de lei pe lună. Mai mult chiar, în ultima perioadă, căci se spune că de când a suferit o operaţie grea nu ar mai fi plătit impozit pe salariu şi ar fi încasat, timp de peste un an, 8000 de lei pe lună. La finalul auditului vom şti mai multe despre ce s-a întâmplat la Aquaterm în perioada Bolovan.

Primele măsuri

„Prima măsură pe care am luat-o în calitate de administrator provizoriu a fost ca salariaţii să-şi ia banii pe card. Stăteau la coadă la casierie să-şi încaseze salariile, nu e normal”, ne-a spus Gabriel Nastea. Mai multe nu a făcut deocamdată. „Aşteptăm rezultatele auditului şi o să vedem ce trebuie făcut după aceea”, a mai spus noul administrator al Aquaterm.

Legea prevede însă foarte clar ce şi cum trebuie făcut în cazul întreprinderilor publice, precum Aquaterm, societate al cărei unic acţionar este Municipiul Curtea de Argeş prin Consiliul Local. Astfel, potrivit Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, „în cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 5-9 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice”. Deci, mai întâi e nevoie de un Consiliu de Administraţei la Aquaterm, Consiliu pe care aleşii locali îl cer de mulţi ani dar pe care fostul director nu a vrut să-l înfiinţeze. Apoi, „în termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație/supraveghere elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat”.

Mai departe trebuie anunţate concursuri, angajaţi directori, etc. Sunt multe de făcut, şi acestea trebuie făcute de noua conducere în termenele prevăzute de lege. Scapă de aceste obligaţii administratorul Nastea în cazul în care Municipiul aderă la o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) iar serviciul de apă canal va fi delegat direct, probabil către RAJA Constanţa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email