Cu ce se ocupă Compartimentul de Urbanism din Primărie

Cetăţenii din Curtea de Argeş, nemulţumiţi de tot felul de lucruri, înjură, de-a valma, Primăria, primarul, viceprimarul, Consiliul Local şi pe toţi cei din administraţia locală cu care intră în contact la un moment dat pentru problemele pe care le au. Interes Argeşean vă spune cine ce trebuie să facă, ce atribuţii au primarul, viceprimarul şi funcţionarii publici, potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primăriei, cel care  stabileşte clar atribuţiile fiecăruia, astfel încât dumneavoastră să ştiţi la cine să vă duceţi exact pentru problema pe care o aveţi şi pe cine să trageţi la răspundere atunci când nu vă este rezolvată. Astăzi, despre atribuţiile Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului din Primăria Curtea de Argeş.
Atribuţiile compartimentului menţionat sunt – participarea la recepţia construcţiilor autorizate conform legii şi regularizarea taxei de autorizare, efectuarea de propuneri nominale privind proiectele de urbanism necesare teritoriului administrativ al municipiului Curtea de Argeş. De asemenea, Urbanismul face propuneri pentru conservarea, repararea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor de arhitectură; propune modalităţi de rezolvare la sesizările cetăţenilor referitoare la problemele de urbanism şi amenajarea teritoriului; asigură informarea cetăţenilor şi dă relaţii acestora cu privire la problemele de urbanism şi amenajarea teritoriului; eliberează Autorizaţii de construire pentru lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare a clădirilor de orice fel; eliberează autorizaţii de desfiinţare şi certificate de urbanism pentru lucrările menţionate mai sus; face propuneri pentru repararea sau întreţinerea unor zone sau puncte din municipiul Curtea de Argeș pentru care trebuie luate măsuri de ridicare a gradului de utilizare şi înfrumuseţare; întocmeşte referate şi face propuneri pentru emiterea dispoziţiilor primarului în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului; verifică, prin măsurători în teren, efectuarea lucrărilor de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare a clădirilor de orice fel.
Ce zic argeşenii
Demersul nostru de a publica atribuţiile exacte ale funcţionarilor şi compartimentelor din Primărie este apreciat de cititori. Unul dintre ei a postat pe site-ul nostru, www.interesargesean.ro, un comentariu interesant la precedentul articol, referitor la atribuţiile primarului Nicolae Diaconu.
Iată ce scrie cititorul nostru pe site: „Există o legislație clară privind transparența decizională, consultarea cetățenilor și accesul liber și neîngrădit la informațiile publice. Numai că la primăria Curtea de Argeș legea nu se respectă. În primul rând, în afară de proiectele de hotărâre privind taxele și impozitele, nu se publică niciun alt proiect de hotărâre pentru a se da posibilitatea luării la cunoștință și, de ce nu, de a veni cu amendamente. De asemenea pe site (al Primăriei – n.n.) sunt publicate doar hotărârile adoptate de Consiliul Local, nu și deciziile emise de primar. De ce pe site-urile altor localități sunt publicate și acestea din urmă și la noi nu? Probabil că multe din dispozițiile primarului sunt puțin cam ilegale și să nu știe și votanții. Din respect pentru comunitate, publicați și aceste documente”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email