Cu ce s-a ocupat Primăria în 2016

Pentru prima dată în ultimii 27 de ani, Primăria Curtea de Argeş a publicat raportul de activitate pe ultimul an. Instituţia a postat pe site-ul propriu raportul pe 2016, raport din care reiese munca funcţionarilor anul trecut, pe compartimente. „Acest raport anual cumulează rapoartele de activitate pe anul 2016 ale compartimentelor funcţionale ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Curtea de Argeș, evidenţiind cu precădere obiectivele de activitate specifice, modul de atingere a acestor obiective”, se arată în preambulul documentului. Vă invităm să citiţi mai jos o sinteză a acestui raport.

Serviciul Impozite şi taxe locale – câţi bani s-au încasat la buget

În anul 2016 s-au încasat la buget 6.033.000 lei reprezentând impozite și taxe pe proprietate, taxe hoteliere 4000 lei, taxe pentru utilizarea bunurilor 2.169.000 lei,taxe și tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizații 56.000 lei, amenzi, penalități și alte sancțiuni aplicate 798.000 lei

S-au primit și verificat 781 dosare depuse de persoane fizice care au solicitat scutire de la plata impozitului, au fost deschise 2332 roluri pentru înregistrări clădiri, operare rapoarte de evaluare și actualizarea situației clădirilor mixte, rectificări suprafețe, transferuri de terenuri.

La Compartimentul executări fiscale au fost înregistrate în evidențele fiscale 3162 procese verbale de contravenţie, 1378 procese verbale debitate. Pentru anul 2016 s-au înregistrat încasări din amenzi contravenționale în sumă de 1.088.285 lei. S-au emis 1460 titluri executorii si 1460 somații de plată, s-au trimis 1337 înștiințări de poprire pentru contribuabili persoane fizice, s-au trimis 239 adrese de sistare poprire.

Biroul Comercial şi de Administrare a Domeniului Public şi Privat – câte contracte are Primăria

În anul 2016, biroul Comercial și ADPP au rezolvat în termenul legal stabilit toate cele 1210 solicitari curente. S-a urmărit derularea, debitarea și încasarea celor 790 contracte ce intra în sfera de activitate a biroului; s-au emis 580 facturi la termen (lunar, trimestrial, anual) ; – s-au trimis 200 înștiințări de plata, somații, titluri executorii și popriri ; s-au întocmit documentații în vederea aprobării de către Consiliul Local a unor concesiuni , închirieri și vânzari de obiective (referate, cadastre, evaluari) ; – s-au organizat licitații conform legislației în vigoare, în urma cărora s-au întocmit contracte de închiriere și concesiune ; – s-a urmărit activitatea asociațiilor de proprietari de pe raza municipiului și s-au făcut verificări finaciar contabile la patru asociații.

Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – câte autorizaţii au fost emise şi câte sancţiuni au fost aplicate

Activitatea Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului are ca scop principal „urmărirea dezvoltării urbane și amenajarea spațiilor publice ale orașului”, se arată în raportul de activitate. Având în vedere solicitarile depuse s-au emis 422 Certificate de urbanism, iar în urma depunerii documentațiilor tehnice și avizelor impuse prin Certificatul de urbanism, s-au emis 281 Autorizații de construire/desființare.

S-au executat un numar de 21 controale, din care la 18 au fost aplicate sancţiuni. De asemenea s-au executat şi controale periodice săptămânale privind respectarea disciplinei în construcţii pe diferite străzi ale municipiului. S-au făcut recepțiile la un număr de 119 obiective, și s-au făcut regularizări ale taxei autorizației de construire în valoare de 14.588 lei. Pentru intabularea construcţiilor terminate s-au eliberat 32 de Certificate de atestare a construcţiilor.

Compartimentul Protecţia Mediului – sute de reclamaţii

În anul 2016, la Compartimentul Protecția Mediului au fost înregistrate și repartizate 416 adrese și au fost eliberate 816 adrese, printre care numeroase sesizari de la persoane fizice și juridice. S-au întocmit și eliberat circa 576 adrese, reprezentând răspunsuri la sesizari și somații privind încadrarea în legislația de mediu. În cursul anului 2016, lunar, angajaţii acestui Compartiment au procedat la verificarea programului de lucru al serviciului de salubritate stradala S.C. S.P.U. Curtea de Arges (pe care societatea îl depune înainte de începerea fiecarei luni), având în vedere Contractul de delegare a gestiunii, Caietul de sarcini și Programul de lucru anual aprobat de Consiliul Local. Pe parcursul anului 2016, s-au întocmit Rapoarte de Constatare în urma verificărilor referitoare la ridicarea unor cantități de deseuri depozitate necontrolat pe domeniul public sau a unor cantități de pământ/aluviuni provenite din curățarea șanţurilor și rigolelor stradale de pe raza municipiului Curtea de Argeș.

Compartiment Achiziţii Publice – câte achiziţii directe s-au făcut

Împreună cu echipa de proiect, au fost elaborate documente/ documentații privind finalizarea proiectului „Creșterea calității infrastructurii rutiere în municipiul Curtea de Argeș”. În anul 2016 au fost realizate un număr de 37 achiziții directe cu o valoare totală de 616.585,27 lei din care: 1-lucrare în valoare de 2.200 lei, 9-produse în valoare de 208.477,07 lei; 27- servicii în valoare de 405.908,20 lei (valori fără TVA).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email